Konu: Devlet Destekleri

Kategori: Destek Kategorisi: İhracat Destekleri

Desteği veren kuruluş: Ticaret Bakanlığı

Destek başvuru adresi: İhracatçı Birlikleri

Danışmanlık şirketi: İGEME

Desteğin adı: YURT DIŞI ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ

Desteğin Amacı: Türkiye kurulumlu firmaların  yurt dışında yerleşik şirketleri satın almaları yoluyla değer zincirlerine katılmalarını desteklemektir.

Desteğin Özeti:Firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın aldıkları mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

Destek Oranı: Şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75’tir.

Destek Üst Limiti:200.000 $’dır.

Bu Desteği Kimler Alabilir:Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeler, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

DESTEK UNSURLARI: Yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın alınan mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir. Satın alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için öncelikle Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. Ön onay sonrasında ödeme başvurusunda bulunulur. Ön onay ve ödeme başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır ve burada sonuçlandırılır.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24