Konu: Devlet Destekleri

Kategori: Destek Kategorisi: İhracat Destekleri

Desteği veren kuruluş: Ticaret Bakanlığı

Destek başvuru adresi: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

Danışmanlık şirketi: İGEME

Desteğin adı: İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ

Desteğin Amacı: Yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması, teknoloji transferinin sağlanmasıdır.

Desteğin Özeti: : Katma değeri yüksek ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması ve ülkemize know-how transferinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu Desteği Kimler Alabilir: Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri başvuru yapabilirler.Destek Oranı: Danışmanlık (Mali ve/veya Hukuki) olarak 75%’dir.

Destek Limiti: Yıllık 500.000 ABD dolarına kadar desteklenmektedir. Bahse konu şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Önemli Unsurlar: Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı on puan artırılır

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24