12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Yurt Dışında Organizasyon Workshop Yapmak

Gelişen küreselleşme dinamikleri neticesinde dünya tek pazara doğru hızla ilerlemektedir. İletişim ve ulaştırmanın hızlı ve ucuz hale gelmesi ile sağlık sektörü gelişmiş, hizmetlerin ülkelerarası geçişi kolaylaşmış, hizmet alana uygun fiyatlı farklı ödeme alternatiflerine sahip hizmetlerin sunulması hizmet alışkanlıklarında ve hizmet satın alma süreçlerinde değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişiklikler, hizmet sağlayıcıların pazarları çok iyi analiz ederek pazardaki değişikliklere hızla uyum sağlamasını gerektirmektedir.

Sağlık turizminin uluslararasılaşmasının artan önemi karşısında diğer ülkelerdeki gibi ülkemizde de sağlık turizm sektörüne uluslararasılaşma sürecinde karşılaştıkları sorunlara yönelik çok sayıda destek ve teşvik verilmektedir. Sağlık turizmi yapan aracı kuruluş ve sağlık tesislerinin yurtdışı organizasyon katılımı ve düzenlemesi çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından teşvik edilmektedir.

Sağlık turizm sektöründe uluslararasılaşma sürecinde kullandığı araçların başında pazarlama karmasının en etkili araçlarından birisi olarak bilgi ve iletişimin temel kaynağı olan yurt dışı organizasyonlar gelmekte olup organizasyonların yeri pazarlama karması içerisinde literatürde oldukça geniş bir biçimde yer almaktadır.

Organizasyonların yapılması yoluyla, ihracata konu olan hizmetlerin, bunlar ile ilgili teknolojik gelişme, bilgi ve yeniliklerin tanıtımını ve aktarımını amaçlayan, ziyaretçi ve katılımcı arasında bilgi alışverişi, işbirliği, pazar büyütmeye ve geleceğe yönelik ortak ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için niteliklere uygun alanlarda düzenlenen, konusunu oluşturduğu alanın, sektörün ve toplumun menfaatlerini gözeten, düzenleyicisi, adı, türü, yeri, konusu, tarihi ve süresi önceden belirlenen organizasyonları ifade etmektedir.

Küresel olma yarışına katılmak isteyen sağlık turizmi sektöründe yer alan hizmet sağlayıcıların, dünyanın en büyük pazarları ile bağlantılar kurması, tüm dünya için yeni hizmetler geliştirmesi, sermaye, hizmet ve araştırmalar gibi stratejik unsurlarda küresel kararlar verip, tedavi, ulaşım ve reklamda bölgesel karar vermesi ve nüfuz edilemeyecek pazarlarda işbirlikleri yapmasını gerektirmektedir.

Sağlık turizm sektöründe yer alan hizmet sağlayıcılar küreselleşerek, uluslararası pazarlardaki yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek için çeşitli hizmet araç ve tekniklerini kullanmakta olup bu araçların en önemlilerinden birisi uluslararası organizasyonlara katılımdır. Uluslararası organizasyonlar, ülkelerin ihracat potansiyellerini arttırmada en önemli araçlardan birisidir. Organizasyonlara katılan hizmet sağlayıcılar organizasyonlara katılmayan rakiplere kıyasla çok daha kısa sürede ve daha az maliyetlere katlanarak uluslararasılaşma sürecinde hızla yol almaktadır.

Organizasyonlar, üst seviyede iletişim imkânı sağlayan önemli bir tanıtım aracıdır. İletişim süreci, taraflar arasında bilgi ve haberlerin değişim sürecini içermekte olup organizasyonlar da bu iletişim sürecinin bir parçasıdır. Tutundurmaya yönelik faaliyetlerde organizasyonlarda büyük önem taşımaktadır ve medya ile kıyaslandığında çok fonksiyonlu özellikleri ile organizasyonlar daha avantajlıdır.

Yurt dışında yapılacak olan organizasyonların sonuçlarının ölçülmesi, yapılan yatırım sonuçlarının görülmesi, pazarlama karmasının doğru bir şekilde oluşturulması, hizmet sağlayıcıları için en uygun organizasyonun seçilmesi veya düzenlenmesi hizmet sağlayıcıları için çok önemlidir.

Sağlık Turizmi Yapmak – Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almak – Sağlık Turizminde Pazarlama, Sağlık Turizmin de Yurtdışı Hasta Bulmak, Sosyal Medya Yönetmek, Danışmanlık, Fuar ve tüm aksiyonlar bin yıllık pazarlama orkestrasının sesleridir. Bu sesleri bir orkestıra gibi yönetmezsek gürültü olur. Gürültü yapmadan

Sağlık Turizmi yapmak için bizi arayın İGEME ve Medical in Türkiye ekibi olarak sizi daha ileri götürelim.

İGEME’nin https://igeme.com.tr/saglik-turizm-yurtdisi-pazarlama-danismanligi/ ve https://igeme.com.tr/saglik-turizmi-tesvik-danismanligi/ hizmetleri ile sağlık turizminde güvenli bir yolculuk için doğru koç ile yola çıkın.

Murat IŞIK – Gülsen Vural
www.igeme.com.trwww.medicalinturkiye.com