11 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

İhracat yapan firmaların ihracat oranlarını artırmak, pazarda bilinir hale gelmek, yeni pazarlara açılmayı kolaylaştırmak için bazı girişimlerde bulunmaları gerekmektedir.

Firmalar üretim ve pazarlama kanallarını kullanarak yeni pazarlara açılmak için yurt dışında ofis, depo, showroom gibi alternatiflere başvurmalarını yurt dışında birim açmak olarak adlandırırız. Firmalar hedef pazarlarda TV, radyo gibi iletişim araçları ile görsel ve yazılı, reklam, sunum gibi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak isterlerse bunu tanıtım faaliyetleri olarak ifade edebiliriz. Türkiye’ de tescilli olan markalarını yurt dışında tescil ettirmek isteyen firmaların alacakları hizmetler Türk markalarının artması ve tanıtılması ve belirtilen bu faaliyetler için yapılan harcamaların belli bir oranı belirli şartlar dâhilinde devlet tarafından desteklenmektedir. Bu desteğin amacını ve kapsamını şu şekilde açıklarız;

Amaç: Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır. Firmaların yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, kira giderleri ve marka tescil giderleri desteklenmektedir.

 • Bir firmanın en fazla 25 farklı birimi için destek verilebilir.
 • İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme taksiti (anapara ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilir.
 • Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten /tedarik eden şirketlerin depo gideri ve depolama hizmeti destek kapsamındadır. ( %50 – yıllık 250.000 $)

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulmuş şirketler ve iş birliği kuruluşları bu desteğe başvurabilir.

Başvuru Yeri: İhracatçı Birlikleri
Mevzuat:
2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ için tıklayın.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kira Desteği
Desteklenen Birimler:

 • Ofis
 • Showroom
 • Depo
 • Ürün teşhir serası/tarlası
 • Reyon
 • Üzerine Bina yapılmak üzere kiralanan arsa

Destek Miktarı: Şirketler/İş Birliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri her birim başına;

 • Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,
 • Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Şirket veya şubeleri tarafından açılan birimlerinin kira giderleri her birim başına,

 • Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,
 • Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Destek Süresi: 4 Yıl/ Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Desteklenecek Birim Sayısı: Firma başına 25 birim

Örnek Birim Kira Desteği Süreci

 • Yurt dışında şirketin kurulması
 • Hedef ülkede kiralanacak yerin araştırılması
 • Kiralamanın gerçekleştirilmesi
 • Müşavirliğe başvurunun yapılması
 • Ticaret müşavirliğince yerinde inceleme yapılması ve ticaret müşavirliğinin belgeleri onaylaması
 • Ticaret müşavirliği tarafından onaylanan belgelerin firmaya iadesi ve yerinde inceleme belgesinin ihracatçı birliğine gönderilmesi
 • Destek ödeme talep belgelerinin firma tarafından ihracatçı birliğine gönderilmesi
 • İhracatçı birliği tarafından tüm belgelerin incelenmesi ve ödemenin gerçekleştirilmesi.

Tanıtım Desteği

Desteklenen Faaliyetler: görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, web sitesi tasarımı, reklam panoları, katalog, eşantiyon, sunum, konferans

 • TV ve Radyo
 • İnternet
 • Basılı Tanıtım
 • İç ve Dış Mekânlarda Gerçekleştirilen Tanıtım
 • Özel Tanıtım Giderleri
 • Diğer Tanıtım Harcamaları

Destek Miktarı: Yıllık 150.000-250.000 Dolar
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 4 Yıl/ Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları

Marka Tescil Desteği

Desteklenen Faaliyetler:

 • Yurt dışında marka tescili ve korunması ( Tescile ilişkin danışmanlık, hizmet, araştırma gideri dâhil.)

Destek Miktarı: Yıllık 50.000 Dolar
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 4 Yıl

Önemli Unsurlar:

 • Destek başvuruları, ödeme belgesi tarihinden sonraki 6 aylık süre içerisinde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılmaktadır.
 • Faaliyetlerin sektörel bazda hedef ve öncelikli ülkeler olması durumunda destek oranı %10 arttırılır.
 • Yurt dışında düzenlenen belgeler, ilgili ülkede görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri tarafından onaylanmaktadır.
 • Birimlerde Türkiye’den ihraç edilen Türk ürünlerinin sergilenmesi gerekmektedir.
 • Şirket merkezinin Kalkınmada Öncelikli İllerde (4.5.6.bölge) olması durumunda 10 baz puan ilave edilir.
 • Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği ve diğer destekler hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetlerimiz için bize ulaşın.

0212 236 00 24 – 0549 434 43 63
NAZİRE KESKİN
Devlet Destekleri Uzmanı