Konu: Devlet Destekleri

Kategori: Destek Kategorisi: İhracat Destekleri

Desteği veren kuruluş: Ticaret Bakanlığı

Destek başvuru adresi: İhracatçı Birlikleri

Danışmanlık şirketi: İGEME

Desteğin adı: YURT DIŞI BİRİM, MARKA TESCİL TANITIM DESTEĞİ

Desteğin Amacı: Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır

Desteğin Özeti: 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmaların yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.Birim Kira 4 yıl süre ile ülke firma başına 25 birim,Tanıtım faaliyetleri ve yurtdışı marka tescili 4 yıl süre ile desteklenmektedir.

Bu Desteği Kimler Alabilir: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler

Destek Oranı: Birim Kira  % 40-50, Tanıtım Faaliyetleri %60, Yurtdışı Marka Tescili %50

Destek Üst Limiti: Birim Kira 75.000$-120.000$ / birim başına yıllık, Tanıtım Faaliyetleri 150.000$ – 250.000$/ ülke, yıl, Yurtdışı Marka Tescili 50.000$ / yıl.

Önemli Unsurlar: Birim kira için firmanın merkezi 4., 5. ve 6. teşvik bölgesindeyse, hem de hedef veya öncelikli ülkelerde birim açılıyorsa destek oranın üretici firmaysan %70, ticari firmaysan %60’tır.Açılan birimin içindeki ürünler Türkiye’de üretiliyor olmalıdır.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24