12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Vasatlık – Kaizen – Başarısızlık Öğrenmesi

İkinci dünya savaşı öncesi dünyanın bilim merkezi Avrupadır. İki savaş arasında kendini bulamayan Avrupa 1800 lü yılların başından sonra ABD ye göçmüş ve yeni bir medeniyeti kurmuş orada gelişen bu dünyada farklı bir okuma vardır. Bu okumanın iki alt benliği vardır. ABD kendini yeni dünya diye tarif eder. Bu nedenle dünyadaki tüm şehirlerin isimleri ABD de karşılık bir şehir adı vardır. Bir başkası da dünyayı ABD yönetecek diye bir doktirin ile yaşarlar. Sonra belli bir dürüstlük ve güven ilkesi ile bir düzen kurdular. Sonra ikinci dünya savaşı. Bu savaşın enteresan yansıması Japonya ve yeniden diriliş yaşamı ve Avrupa’nın bugünkü halini oluşturan kalkınma ve prensiplerle Japonya’nın zenginliği ve ilkeleri bu tarihlerde başlar.

Bu kadar dağınık tarih bilgisinin nedeni krizler. Kriz sonrası dünya ve korona arasında paralellik kurmak. Bu krizlerden sonrası için ders çıkarmak.

Japonya temelinde Nazi Almanya’sından kaçan Yahudi asıllı Alman bilim adamları vardır. Kaizen onların eseridir. 10 emirden, Hristiyanlıktan ve Müslümanlıktan aşina olduğumuz bir felsefe ile “iki günü aynı olan zarardadır.” “ne iş yaparsan iyisini yap” prensiplerinden yola çıkarak geliştirilen ve hep en iyisini düşünen “kaizen” felsefesi ve bu felsefeye bağlılık ile bugünü ve gelişmişliği yarattılar. Buna uygun zamanın ruhunu atom bombası sağlamıştır.

ABD kökeninde Almanlar İngiliz ve İspanyollardan daha etkindir. Köken olarak ta Trump’ın ataları Prusyalıların geniş bir üstünlüğü vardır. En önemlisi ise İngiliz imparatorluğundan kaçan ve yeni bir gelişme arayan Avrupalılar vardı. Bu Avrupalılar Fransız ihtilali sonrası cumhuriyetin demokrasi ve eşitlik arayan işçi ve köylülerden başkası değildi.

Tüm dünya için KORONA krizi de bize Atam Bombası sonrası Japonya, Hitler sonrası Almanya, İşgal sonrası İtalya gibi bir atmosfer oluşturan dünyada kim bu dalgayı yakalayacak. Biz de olabilir miyiz.

Vasatlıktan kurtulmak ve Kaizeni içselleştirmek ve eldeki personel kalitesini yükseltirsek olacak. Peki dünyayı nasıl okuyacağız jenerasyonu nasıl okuyacağız. Bu uzmanların işi. Ama ben kendi alanımdan ve ihtiyaçlarımdan yola çıkarak KORONA Sonrasını ve Koronayı bir kaldıraç olarak kullanmalıyız diyorum.

En önemlisi bu ülkemizin artık her şeye bir standart geliştirmemiz gerekiyor. Meslekler, nitelikler, süreler zamanlar. Çünkü bence bu ülkenin en büyük problemi VASATLIK. Kendi bilgi ve dağarcığını dünya sanan ve karşısındakine saygı duymayan vasatlık. BU VASATLAR İLE İŞ YAPMAK VE YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN VİZYONERLER. Gelişmenin ayağındaki zincirler gibiler.

1- Gelecek Bilimler Enstitüsü Kurulmalı ve Bunu 7 bölgede organize etmeliyiz. Geleceği düşünecek ve tek işleri geleceği tasarlamak olacak her kesimden kişi kuruluş ve insanları eğitim şartı aranmaksızın ekipler oluşturulmalıdır.

2- Mikrokredi ve Muhammed Yunus örneği ile üreticilik ve girişimcilik öncelikle tarım hayvancılık doğal yaşam ve üretim odaklı yeni bir strateji için projeler gerçekleştirilmek üzere proje çağrı süreci başlatmak gerekir.

3- Vasatlık bence Türkiye nin en büyük problemi bu problemi ortadan kaldırmak için ilk okula iş teknik,proje yazma, proje yönetme, iş planı, üretim dersleri konmalıdır.

4- Başarısızlığı bir kader ve dogma gibi kabul etmeyen bir sistematiğe ihtiyaç var. Özellikle diyanetin din eğitimi kader ve kadercilik üzerine yeni bir vizyon sağlaması gerekiyor.

5- “Yeni Türkiye Ülküsü” yada “Rüyalar Ülkesi Türkiye” amacı ortaya koymamız lazım. Bunu da özellikle patiler üstü “kırmızı kitap” haline getirmemiz lazım

6- Yeni eğitim sistemimiz ve yeni bir eğitim hamlesi için hemen bu yıl üniversitelerin kapasitesini 2 katına çıkarmak gerekir. Merkezi sistem ile desteklenecek akademik kadro ve eğitim sistemi ile mezunlarımız ile öğrencilerimizi geliştirmek gerekiyor.

7- Her alanda başarının ve sonucun ödüllendirildiği maaş +prim sistemi ve eşitlik dengesi getirilmesi gerekiyor. Memura bile…

8- “Devlet” toplanmalı. Yeni bir devlet için uzman, akademisyen, bilim adamları bir araya gelerek kurumlar dizaynı yeni sisteme göre yapılandırılmalıdır.

9- Ölüm bu kadar yakınken benden bize giden bir hayat inşaa etmeliyiz.

Murat IŞIK