12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

URGE Destekleri

İhracat Destekleri

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
UR-GE projeleri
, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Proje ve kümelenme yaklaşımını esas almaktadır.

Proje kapsamında aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların ortak ihtiyaç analizi yaparak, ortak öğrenme ve ortak pazarlama çalışma prensipleri ile hareket etmelerini sağlamaktır.

Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

Mevzuat: 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ detaylı bilgi için tıklayın.

Kapsam: Projelerde kaliteli üretim yapan ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç aşamasında ihracat yapan firmalar ile ihracat yapan ve pazarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmelerini sağlama esasına dayanmaktadır.

Destek Süreci:

 • İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu
 • İhtiyaç Analizi ve İstihdam
 • Eğitim/ Danışmanlık/ Küme Tanıtım Faaliyeti
 • Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyeti
 • Bireysel Danışmanlık

Desteğe Kimler Başvurabilir: Sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşları başvuru yapabilirler.

Destek Oranı: İhtiyaç Analizi, İstihdam, Eğitim/Danışmanlık, Tanıtım, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti için %75 ve Bireysel Danışmanlık için %70 şeklindedir.

İstihdam Olarak Desteklenen Faaliyetler

 • Proje kapsamında yürütülen programların organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla en fazla 2 kişinin İşbirliği Kuruluşu tarafından istihdam edilmesi.
 • 2 Personel
 • %75 destek oranı

İhtiyaç Analizi Desteklenen Faaliyetler

 • Proje Hazırlık Evresi
 • Ortak Vizyon Oluşturma Everesi
 • Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri
 • Sektördeki Trendleri
 • Firma Analizleri
 • Yurt Dışı Pazar Fırsatları
 • Proje Yol Haritası ( 3 Yıllık Stratejik Planlama)

Şirketler İçin Bireysel Danışmanlık Desteklenen Faaliyetler

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri
 • Finansal yönetim ve risk yönetimi
 • Kalite ve verimlilik
 • Üretim ve tedarik zinciri yönetimi

*Bakanlıkça uygun görülen firma ihtiyaçlarına özgü diğer konularda danışmanlık alımı

Küme Tanıtım Faaliyetleri Desteklenen Unsurlar

 • Küme web sitesi tasarımı
 • Küme tanıtım broşür tasarım ve basımı
 • Yazılı ve görsel basında çıkan küme tanıtımları
 • Küme tanıtım filmi hazırlanması
 • Küme logosunun tasarlanması

*Yalnızca Türkçe veya yurt içine yönelik yapılan tanıtım desteklenmez.

Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri Desteklenen Unsurlar

 • Ortak Pazar araştırmaları
 • Kurum/kuruluş ziyaretleri
 • Eşleştirme (B2B) faaliyetleri
 • Küme tanıtım faaliyetleri

Destek kapsamındaki giderler;

 • Ulaşım giderleri,
 • Konaklama giderleri,
 • Tanıtım ve organizasyon giderleri

Alım Heyeti Faaliyetleri Desteklenen Unsurlar

 • Yurt dışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek ;
  • İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri,
  • Tesis ziyaretleri,
  • Meslek kuruluşu ziyaretleri,

Destek Üst Limitleri:

 • İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve Danışmanlık için %75 oranında 400.000 $ (İş Birliği Kuruluşu) ,
 • Yurt Dışı Pazarlama için %75 oranında 150.000 $ (İş Birliği Kuruluşu) ,
 • Alım Heyeti için %75 oranında 100.000 $ (İş Birliği Kuruluşu) ,
 • İstihdam için Emsal Brüt Ücret (İş Birliği Kuruluşu) ,
 • Bireysel Danışmanlık için %70 oranında 50.000 $ ( Şirketler) dir. ( 3 YIL )

UR-GE Desteği hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetlerimiz için bize ulaşın.

0212 236 00 24 – 0543 434 43 63
Nazire KESKİN