12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Tercümanlık Desteği

Sağlık Turizmi Tercümanlık Desteği
Konu: Devlet Destekleri
Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi
Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı
Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği
Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr
Desteğin Adı: TERCÜMANLIK DESTEĞİ
Desteğin Amacı: Tercümanlık hizmetine yönelik giderlerin karşılanmasıdır.

Destek Özeti: Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam, en fazla iki adet tercüman ya da tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri içermektedir. (Sağlık turizmi sektörü yararlanabilir.) Genel Müdürlük destek başvurusunu, istihdam edilen tercümanın eğitimi, yabancı dil bilgisi ve tecrübesini de dikkate alarak sonuçlandırır.

Bu Desteği Kimler Alabilir:
Uluslararası sağlık turizm yetki belgesi olan Sağlık Bakanlığı ruhsatlı kuruluşlar, (hastane, klinik, poliklinik) uluslararası hasta kabul etme yetki belgesine sahip aracı kuruluşlar (Acentalar)
Destek Oranı: Destek oranı %50’ dir.
Destek Üst Limiti: 50 bin ABD Doları/yıl.

Önemli Unsurlar: Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırk sekiz) ay sonra biter. Ödemenin; yararlanıcı, iş birliği kuruluşu veya başvuru sahibi ile organik bağı bulunan yurtdışı birim tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Yurt dışı birim tarafından gerçekleştirilen ödemelerde destek ödeme tutarının hesaplanmasında, yararlanıcı veya iş birliği kuruluşunun yurt dışı ortaklık oranı dikkate alınır.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0(212) 236 00 24
Bu konuda eğitimimiz için, https://www.igeme.com.tr/saglik-turizm-egitimi/