12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Teknoyatırım – Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOSGEB Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini ve Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve katma değer sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmeler tarafından gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Başvuru Şartları:

1- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;
En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan

–  KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya
–  Patent belgesi olan veya
–  Doktora tezi konusu olan veya
–  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya
–  Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
–  Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
–  5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

2- Katma değerli ürünlere ait yatırım projeleri için ise  Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılması gerekmektedir.

Yatırım proje süresi azami 36 aydır.

DESTEK KALEMLERİ

  • Makine-teçhizat desteği
  • Üretim hattı tasarım giderleri desteği
  • Yazılım giderleri desteği
  • Personel gideri desteği
  • Eğitim ve danışmanlık desteği
  • Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

! Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

! Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
KOSGEB Destekleri ve diğer destekler hakkında bilgi almak istiyorsanız bizi arayabilir, veya Whatsapp üzerinden yazabilirsiniz.

0212 236 00 24 – 0549 434 43 63