11 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Amaç ve Kapsam

Tasarımcı şirketlerinin tasarım ve ürün geliştirme projelerini destekleyerek, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

Destek Kalemleri
a) Personel giderleri*,
b) Seyahat, web sitesi üyeliği giderleri,
c) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri.
*İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

Kimler Başvurabilir?
Büyük İşletme (Tasarım Şirketleri)
KOBİ (Tasarım Şirketleri)

Destek Özellikleri
Destek Türü  Hibe
Destek Miktarı  1.400.000 ABD Doları*   %50
Başvuru Dönemi  Sürekli
*a’dan c ye kadar sırasıyla tasarım şirketleri için destek kalemlerine göre üst limitler:    
1.000.000/150.000/250.000 =1.400.000 ABD Doları

Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

Nazire Keskin
Teşvik Uzmanı