12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Tasarım Desteği; İhracat bir süreç yönetimidir.

Tasarım Desteği
İhracat bir süreç yönetimidir. Önceleri işçilik satan işletme zaman içinde bu yeteneğini geliştirmek ister. Bu yeteneğini ürün geliştirme, tasarım ve inovasyon ile katma değeri yüksek ihracata dönüştürmek ister. Tekstil ve otomotiv merkezli ihracat firmaları terziden tasarıma giden süreci yaşar.
Bu süreçte ihtiyaçlar değişir. Alıcının beklentisi değişir. Gelişen terzi ekonomi kazancını beyaz yakalı iş gücüne dönüştürür. Bu döngüde beya z yakalı terzi babanın designer oğlu artık ona model renk ışık ve hikaye katacaktır. Buda ihracatı 1.5 dolardan 150 dolara çıkaracaktır.
Tasarım desteği bu ihtiyacın ürünüdür.

Bu bakış açısı ile işinizi büyütmek için İGEME Tasarım Desteği Danışmanlığı için arayınız.

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 60 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Buna ilaveten, firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

2008/2 sayılı Tebliğ’e, Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe Ait Uygulama Usul ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgenin ilgili PROSESİNİZ SİZİN İLE BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN danışmanlık hizmetimizi inceleyiniz.