12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Tarım Hayvancılık Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

Tarım ve Hayvancılık

TARIM: Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-Hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür.

Bu bilim dalı bilimsel bilginin yanı sıra özel yetenek ve önsezi gerektirir.[1] Uygulamalı bir bilim dalı olup, amacı insanların yararına ekonomik değerler elde etmektir.

Tarım, iki temel üretim dalından oluşur. Bunlar bitkisel üretim ve hayvansal üretimdir. Bu iki temel tarımsal üretim dalı ve hatta tanımları arasındaki tek ayrım, kullandıkları materyalin birinde bitki ötekinde ise hayvan materyali oluşudur.

HAYVANCILIK

Hayvansal üretim ya da yaygın adı ile hayvancılık; ürünleri ve güçleri ile insanlara yararlı evcil hayvanların bakımı, beslenmesi, üretimi ve yetiştirilmesini kapsayan tarım koludur.
Hayvansal üretim, hayvansal üretime yönelik temel bilimler, hayvan yetiştirme, hayvan besleme, hayvan ıslahı, hayvancılıkta mekanizasyon, ekonomi ve istatistik, biyoteknoloji, hayvansal ürünler ve işleme teknolojisi, pazarlama gibi konuları kapsar.

TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLERİNİN AMAÇLARI

Desteklerin amaçları; tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi, üretici örgütlerinin geliştirilmesi, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmektir.

TARIMSAL DESTEKLER

1.ALAN BAZLI DESTEKLER
-Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmesi Desteği (TL/Da)
-Fındık Alan Bazlı Gelir ve Alternatif Ürün Desteği
-İyi Tarım Uygulamaları Desteği
-Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
-Organik Tarım Desteği
-Toprak Analizi Desteği (TL/numune)
-Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
-Açık alanda paket toplamı
-Örtü altı paket toplamı

2- DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
-ÇATAK Desteği
-Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği
-Sertifikalı Fidan Üretim Desteği
-Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği
-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği
-Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
-Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
-Fark Ödemesi Destekleri

3-HAYVANCILIK DESTEKLERİ
-Anaç Koyun-Keçi Desteği
-Arıcılık
-Arılı kovan
-Bombus arısı
-Aşı Desteği
a-Brucellosis (Büyükbaş)
b-Brucellosis (Küçükbaş)
c- Şap Aşısı (Büyükbaş)
d-Şap Aşısı (Küçükbaş)
-Besilik Erkek Sığır Desteği
-Buzağı Desteği
-Buzağı Desteklemesi
-Dondurulmuş Sığır Sperması Dağıtımı
-Malak Desteği
-Çiğ Sütün Değerlendirilmesi
-GAP-DAP-KOP-DOKAP Hibe Desteği
-Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi
-Hastalıktan ari işletmedeki sığır
-Anaç manda
– Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesi
-Hayvan Genetik Kaynakları
a-Arı Koruma
b-Büyükbaş Koruma
c-Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği
d-Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke)
e-Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü
f-Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü
g-Halk Elinde Manda Islahı
h-Küçükbaş Koruma
ı-Sığır Pedigrili Koruma
-Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemeleri
– İpek Böceği
a- 1.Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer
b-Tohum
-Programlı Aşı Uygulamaları
-Su Ürünleri
-Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği
-Süt Primi
-Tiftik Üretim
-Yem Bitkileri

Proje Danışmanlık  Tam Hizmet Paketi Aylık : 15,000 + KDV + %5  Primdir. 5.000  TL nakit yazım ücreti kalanı proje onaylandığında alınır.