Son yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan bütçesi 2015 yılında beklendiği gibi 2002 yılından bu yana ilk kez açık vermiştir. Bu açık bütçe gelir ve giderlerinin 2015 sonu itibarıyla sırasıyla 608 ve 975 SAR olarak gerçekleşmesi sonucu GSYH’nin %15’i seviyesinde (367 milyar SAR) gerçekleşmiştir. Açık rezervlerdeki azalma iç ve dış borçlanma yoluyla karşılanmıştır.

Resmi açıklamaya göre 2016 yılında bütçe gelirinin 513,8 milyar SAR, giderlerin ise 840 milyar SAR tutarında sebep olacak şekilde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bütçe giderlerinin dağılımına bakıldığında en büyük payın 213,4 milyar SAR ile savunma harcamalarına ait olduğu görülmektedir, eğitim yaklaşık 192 milyar SAR ile ikinci sırada ön görülemeyen acil harcamalar için ayrılan 183 milyar SAR ise üçüncü sırada yer almaktadır ilk üç harcama kaleminin toplam bütçe harcamaları içindeki payı %70 seviyesine ulaşmaktadır.

Kaynak :  www.ekonomi.gov.tr