27 Eylül 2021

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Sağlık Turizminde Sosyal Medyanın Önemi ve Etkili İçerikler

Sosyal Medya

Tek yönlü bilgi paylaşımının son bulması ile birlikte hayatımıza giren sosyal medya birçok yönü ile kullanıcıların hizmetindedir. Sosyal medyanın kullanım amaçları değişkenlik göstermektedir. Bu durumda kullanıcıların kendilerine göre içerikleri görebilmesi anlamına gelmektedir. Mobil teknolojilerin gelişmesi ile birlikte zaman mekan algısını ortadan kaldıran sosyal medya eğlence kitlesi, iş dünyası, hobiler ve birçok alanda kullanıcılara hizmet etmektedir.

Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi gelişen teknolojiler ile birlikte insanların sağlıklarını korumak amacı ile bir ülkeden başka bir ülkeye yaptıkları geçici göçe verilen isimdir. Operasyonel tedaviler için sağlık turizmi yapılabildiği gibi bölgenin yer altı ve yer üstü olanaklarına bağlı olarak da sağlık turizmi yapılabilir. Turistlerin Türkiye’ye de tedavi aldığı konuların başında estetik ameliyatlar, göz ve diş sağlığı tedavileri, termal su, kaplıca hizmetleri gelmektedir. Türkiye sağlık turizminde cazibe noktalarında biri haline gelmiştir.

Sağlık Turizminde Sosyal Medyanın Önemi

Sosyal Medyanın gücü günümüz teknolojisinde sorgulanamaz bir konuma gelmiştir. Sosyal medya ile birlikte bir paylaşımın saatler içerisinde binlerce insana ulaşması teknolojinin en büyük özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun neticesinde sosyal medya platformlarını doğru kullanan işletmeler, hedef kitlelerine daha kolay ulaşacaklardır. Hedef kitlenin kültürel özelliklerine uygun istekleri doğrultusunda paylaşımlar, sosyal medyanın kullanıcılar üzerinde ki güçlerini arttıracak bu sayede paylaşılan gönderinin içeriğinde ki ürünün pazarlanması daha başarılı bir şekilde gerçekleşecektir. Sağlık turizmi de geriye kalan bütün sektörler gibi tanıtıma, pazarlamaya ihtiyaç duyar. Bunun dijital yollar ile yapılması daha fazla ve farklı ülkelerden insanlara ulaşılması açısından önem kazanmaktadır. Sağlık hizmetlerini geliştirmiş bir hastanenin sosyal medyayı iyi kullanabilmesi bu hastanenin müşterileri ile arasında ki mesafeyi hızla kapatacak, hastalara yeni imkanlar sunacaktır. Hastanelerin dışında kaplıca, ılıca gibi doğal kaynaklarının turistik tanıtımları da sağlık turizmi açısından büyük önem arz etmektedir.

Sağlık Turizmini tanıtmanın belirli kuralları bulunmaktadır;

Mevzuata uygunluk: Tanıtım yapılacak ülkenin mevzuatına göre hareket edilmelidir. Bazı ülkeler geniş çağlı tanıtımlara müsaade ederken bazı ülkeler sadece kendi dillerinde ve daha dar kapsamlı tanıtımlara izin vermektedir.

Basitlik kuralı: Sağlık hizmetleri tanıtımlarının basit ve anlaşılır olması gerekmektedir.

Çekicilik kuralı: Hastaların almak istedikleri sağlık hizmeti etrafında şekillendirilmelidir. Hedef kitlenin ilgisini çekecek içerikler kullanılmalıdır.

Kanıt Gösterme: Sağlık hizmetleri ile ilgili yapılacak tanıtımlarda elle tutulur kanıtlar göstermek her zaman hizmeti alacak kişi ve kişiler tarafından tercih sebebi olacaktır.

Tekrar ve Süreklilik: Sağlık turizmi sürekli değişen bir yapıdadır. Bu sebeple içeriklerin sürekli olarak değişip yenilenmesi bunun yaparken devamlılığın sağlanması temel noktaları oluşturmaktadır.

Koordinasyon ve eşgüdüm: Kamu kurumları ve özel sektörlerin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Koordineli hareket ile kaynakların akıllıca kullanılması amaçlanmaktadır.

Abartıdan uzak, doğru ve inandırıcı: Sağlık turizminin iki temel ilkesi doğruluk ve inandırıcılıktır. Abartıdan kaçınmak verilen hizmet tanıtımının doğru yapılması gerekmektedir.

Zamanlama: Tanıtım faaliyetlerinin doğru zamanlaması oldukça büyük bir öneme sahiptir. Hedef ülke ile politik düzlemin iyi olması tanıtımın veriminin alınmasına yardımcı olacaktır.

Sağlık Turizmi Tanıtım Stratejisinin Geliştirilmesinde;

  • Ürünün belirlenmesi
  • Hedef pazarın belirlenmesi
  • Hedeflerin belirlenmesi
  • Mesajın belirlenmesi
  • Yöntemin belirlenmesi
  • Zamanın ve bütçenin belirlenmesi gerekmektedir.

Sağlık Turizmi Tanıtım Planlaması;

  • Farklılaştırılmamış tanıtım dönemi
  • Farklılaştırılmış tanıtım dönemi
  • Yoğunlaştırılmış tanıtım dönemi
  • Ölçme ve Değerlendirme

Geleneksel iletişimin gerek hız gerekse maliyet açısından avantajsız konumda olması, dijital medyanın daha büyük hedef kitleye ulaşabilecek olması sosyal medyanın sağlık turizmi açısından önemini gözler önüne sermektedir. Sosyal medya kanallarının etkileşime olanak veren bir yapıda oluşu sağlık turistlerinin iletişimin bir parçası olması açısından kritik bir önem taşır. Kullanıcıların değerlendirme sonuçlarını paylaşması yeni kullanıcılar ve güvenilirlik açısından büyük önem arz etmektedir.

Umut Anıl Süslü

Konuşmaya Başla