Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir? sağlık kuruluşu, sağlık turizm acenteleri hangi teşvikleri alabilir?
Sağlık turizmi yapan hastane, sağlık kuruluşu, sağlık turizm acenteleri için özel olarak düzenlenen ve sektörü geliştirmek için verilen destekler şeklinde tanımlanabilir. Bu destekler aşağıdaki şekilde listelenebilir.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir? sağlık kuruluşu, sağlık turizm acenteleri hangi teşvikleri alabilir?
1)Sağlık Turizmi Teşvikleri Ürün-Hizmet Tescil Desteği

Ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün zorunlu giderler desteklenir.

2)Sağlık Turizmi Teşvikleri Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği
Yurtiçinde tescil ettirilmiş markanın yurt dışında tesciline yönelik bütün zorunlu giderler ile markanın yurtdışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık giderleri desteklenir.

3)Sağlık Turizmi Teşvikleri Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD doları tutarında karşılanır.

4) Sağlık Turizmi Teşvikleri Belgelendirme Desteği
Ön tanı merkezi ya da ofis açılışına ve/veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin harcamaların desteklenmesini ifade eder.
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
b) Belgelendirme tetkik giderleri,
c) Belge kullanım ücretleri,
ç) Zorunlu kayıt ücretleri,
d) Danışmanlık giderleri,
e) Eğitim giderleri,
f) Gözetim giderleri,
g) Yenileme giderleri,
ğ) Test/analiz giderleri desteklenir. Danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

5)Sağlık Turizmi Teşvikleri Yurt Dışı Tanıtım Desteği
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD doları tutarında, işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD doları tutarında karşılanır.

6) Sağlık Turizmi Teşvikleri Organizasyon Desteği
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında, bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez destek alınabilir.

7)Sağlık Turizmi Teşvikleri Arama Motoru Desteği
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında yıllık en fazla 100.000 ABD doları tutarında karşılanır.

8)S ağlık Turizmi Teşvikleri Yurt Dışı Birim Desteği
Yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri 4 yıl süresince karşılanır. Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD doları tutarında desteklenir.

9)Sağlık Turizmi Teşvikleri Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Destekleri,
Her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD doları tutarında desteklenir.

10)Sağlık Turizmi Teşvikleri Danışmanlık Desteği
Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketlerinin Ticaret Bakanlığının ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD doları tutarında karşılanır.

11)Sağlık Turizmi Teşvikleri Hasta Yol Desteği
Sağlık kuruluşlarının, getirdikleri hastaların uçuş giderleri %50 oranında karşılanır. Ödenecek destek tedavi masraflarının %20’sini ve hasta başına 1.000 ABD dolarını geçemez.

12)Sağlık Turizmi Teşvikleri Acenta Komisyon Desteği
Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta veya öğrenci getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon harcamalarının desteklenmesini kapsar.

13)Yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi
Yurtdışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenmesini kapsar.

14)Sağlık Turizmi Teşvikleri Yarışma ve Etkinlik Desteği
TİM(Türk İhracatçılar Meclisi) veya Birlik tarafından; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin rekabet gücünün geliştirilmesine, sektörün hizmet standartlarının arttırılmasına ve uluslararası alanda markalaşmasına yönelik olarak düzenlenen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderlerin desteklenmesini kapsar.

15)Sağlık Turizmi Teşvikleri Bireysel fuar katılım desteği,
Sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurtdışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere bireysel katılımlarına yönelik katılım giderlerinin desteklenmesi