22 Eylül 2021

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

İleri Yaş ve Engelli Turizmi

Sağlık Turizmi İleri Yaş ve Engelli Turizmi

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki en önemli sorunlardan birisi de hızla artan 60 yaş üstü nüfustur. Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının azalması ve doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması nüfusun ortalamada yaşlanmasına neden olmaktadır. Bu durum çalışan nüfusun orantısal olarak azalması ile sonuçlanmaktadır.

Çalışan nüfusun azalması üretimin dramatik düşüşü yanında geri ödeme kurumlarına olan maliyetin başka bir deyişle sosyal güvenlik giderlerinin artması sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunların yanında siyasi olarak ve toplumsal beklentiler doğrultusunda ülkeler ekonomik açıdan büyümeye devam edebilmek için üretken nüfusa ihtiyaç duymaktadır.

Son yapılan çalışmalar göstermektedir ki 2025 yılında AB ülkelerindeki altmış yaş üzeri nüfus, yirmi yaşın altındaki nüfusu aşacaktır. Bugün için her yaşlı başına dört çalışabilir nüfus varken, tahminlere göre 2050 yılında bu oran ikinin altına düşecektir. Dünya nüfusunda en hızlı yaşlanma oranı Japonya ve Kuzey Avrupa ülkelerinde görülmektedir.
Yaşlı nüfusun giderek artması, üretkenlik çağındaki aile bireylerinin hemen tamamının daha iyi yaşam şartları için çalışıyor olması çekirdek aile yapısının bozulmasına ve sonuçta yaşlanan bireylere aile ortamında sağlanamayan bakım hizmetine ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.

Özellikle sağlıklı yaşlıların kişisel tercihlerinden uzaklaştırılmadan aktif ve ideal yaşam ortamlarının sağlandığı profesyonel yaşlı bakım hizmetlerini almalarının sağlanması yönündeki çabalar önemli bir sektörün doğmasını sağlamıştır.

  • İleri yaş turizmi ( gezi turları, meşguliyet terapileri)
  • Yaşlı bakımı hizmetleri ( bakım evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri )
  • Klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri
  • Engelliler için özel bakım ve gezi turları Hizmet Yeri: Klinik oteller, tatil köyleri ve bakım evleri vb.
Hizmet Verenler: Kısa süre eğitim almış sertifikalı lise mezunu personeller(sağlık personellerine ihtiyaç var)

Sağlık Turizmi yapmak – Sağlık Turizmi Yetki belgesi almak – Sağlık turizminde pazarlama, Sağlık turizmin de yurtdışı hasta bulmak, sosyal medya yönetmek, danışmanlık, fuar ve tüm aksiyonlar bin yıllık pazarlama orkestrasının sesleridir. Bu sesleri bir orkestıra gibi yönetmezsek gürültü olur. Gürültü yapmadan

Sağlık Turizmi yapmak için bizi arayın İGEME ve Medical in Türkiye ekibi olarak sizi daha ileri götürelim.

İGEME’nin https://igeme.com.tr/saglik-turizm-yurtdisi-pazarlama-danismanligi/ ve https://igeme.com.tr/saglik-turizmi-tesvik-danismanligi/ hizmetleri ile sağlık turizminde güvenli bir yolculuk için doğru koç ile yola çıkın.

Murat IŞIK – Gülsen Vural
www.igeme.com.trwww.medicalinturkiye.com

Konuşmaya Başla