27 Eylül 2021

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Sağlık Turizmi Dünya’da Nasıl Tanımlanmaktadır

“Sağlık” kavramı zaman zaman karmaşık anlamlar taşıyabilmektedir. Sağlık kavramına olumsuz anlam yüklenildiğinde, hareket noktası hastalıklardır. Sağlık sözcüğünden “hastalıklı olmama” durumu ile anlaşılır kılınmaktadır.

Kavramla ilgili olumlu yaklaşımlar ise fiziksel ve zihinsel uyum gibi değişik açılardan bedensel kaliteyi vurgulamaktadır. Günümüzde daha çok bu ikinci anlam geçerlidir.

Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık, sadece hasta ya da sakat olmamayı değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi olmayı da içermektedir. Turizm kavramı ise, hızlı sanayileşme ve şehirleşme içerisinde, beden ve ruh sağlığı açısından dinlenme, kendini yenileme ve zenginleştirme gereksinimini karşılayan sosyal, kültürel ve beşeri hizmet şeklinde tanımlanmaktadır. Turizm faaliyetlerinin yerine getirilmesinin en önemli koşullarından biri zaman olmaktadır. Turizm yeterli boş zamanı olan kişilerin katıldıkları faaliyet çeşidi olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle kişilerin serbest zamana sahip olmaları ve bunu değerlendirmeyi düşünmeleri oldukça önemli olmaktadır. Turizm, bir ülkeden başka bir ülkeye birçok nedenle gelen insan hareketi şeklinde düşünülürse, insanların sağlıklı yaşaması ve sağlık konusu turizmle iç içe gelmektedir.


Sağlık Turizmi ise, insan sağlığı ile her çeşit tedavi ve iyileştirmeyi içeren uygulamaların seyahat ve konaklama hizmetleri ile birleştirilerek sunulan bir hizmet türü olarak ön plana çıkmaktadır. Dünyada çok fazla insan sağlık turizmi olarak bilinen bir seyahat segmentiyle iyilik hallerini artırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Sağlık turizmi kişinin beden ve zihnini dinlemek ya da artırmak için tasarlanmış tatil merkezli bir kavram olarak ifade edilmektedir. Sağlık turizmi, yurt dışında tedavi olmayı araştıran insanların hareketliliği olarak da belirtilmektedir.

Sağlık turizminin içeriğinde; seyahatlerin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlık bakımı amacıyla gelenleri konaklama, sağlık hizmeti ve diğer tamamlayıcı hizmetlerin sunumunu, hastanın sağlık hizmeti aldıktan sonra ülkesine geri dönmesini ve gerekli olduğu durumlarda iyileşme sürecinin kontrol edilmesi bulunmaktadır. Sağlık turizmi, sağlığın korunmasına yönelik önleyici, tedavi edici, rehabilite edici veya destekleyici sağlık hizmetlerinin, bu hizmetleri almak amacıyla seyahat eden kişilere, sunulan bu sağlık bakımının yanı sıra ulaşım, konaklama ve serbest zamanı değerlendirme seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilişkiler bütünü olarak değerlendirilmektedir.

Sanayileşme ve kentleşmenin olumsuz etkileri toplum sağlığını olumsuz yönde etkilerken bunun sonucunda doğal kaynakların kirlenmesiyle birlikte çevrenin bozulması gündelik yaşamı bireyin aleyhine etkileyerek çeşitli rahatsızlıkları da ortaya çıkarmaktadır.

Bedensel yorgunlukların yanında dolaşım, solunum, sindirim ve diğer sistemlerde oluşan hastalıklar iş gücü verimliliğini ve üretimini azaltmaktadır. Oluşan bu sağlık sorunlarının çözümlenmesi, insan sağlığının korunması, iş gücü verimliliğinin arttırılması için insanların sağlık turizmine yönelmeleri destek verilmektedir. Kişilerin ve toplumların yaşam kaliteleri ve sağlıklı yaşam standartları çerçevesinde zinde olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan hizmet ve tesisler sağlık, güzellik, zindelik merkezleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

EMİNE GÜL TÜRK
Konuşmaya Başla