Sağlık turizm çeşitleri; medikal turizm, termal ve spa – wellness turizmi, ileri yaş ve engelli turizmidir.

1.Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA Wellness, termal kaynaklı sağlık,   bitkisel tedavi, masaj vb.)

2.Tedaviye Yönelik Hizmetler; Medikal Turizm (estetik, ameliyat, kalp ameliyatı, göz ameliyatı, organ nakli, kanser tedavisi vb.)

3.Rehabilitasyon Hizmetleri; (postop bakım, diyaliz, bağımlılıkla mücadele programı gibi)

4.Yaşlı Bakım Hizmetleri; Herhangi bir şikâyeti olmayan ileri yaş bireylerin geçici süreli bir başka ülkeye bakım amaçlı seyahatlerinde verilen hizmetler.

 

1.Medikal Turizm (Tıp Turizmi)

Medikal tedaviye ulaşmak için yurt dışına seyahat etmeyi içeren sağlık turizmi, akademik ve popüler medyada büyük dikkat çekmektedir. Medikal turizm, kişilerin ya tedavi ya da cerrahi müdahale amacıyla denizaşırı seyahatlerindeki hızlı artışıyla birlikte niş pazar olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu gelişme tüm dünyada hızlı şekilde ilerlemektedir. Kardiyovasküler cerrahi, radyoterapi, “cyberknife”, “gammaknife” gibi ileri tedavi yöntemleri; böbrek, karaciğer ve kalp gibi transplantasyon cerrahisi; tüp bebek intravaginal fertilizasyon (IVF) gibi infertilite uygulamaları; saç ekimi, yüz germe ve burun estetiği gibi plastik ve rekonstrüktif cerrahiler, göz, diş, diyaliz tedavileri vb. ilk akla gelen medikal turizm nedenleri arasında bulunmaktadır.

İleri tedaviler (Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi, cyberknife vb.)

Transplantasyon

İnfertilite ( Tüp bebek İVF uygulamaları )

Estetik Cerrahi

Göz, diş, diyaliz tedavileri vb.

Hizmet Yeri: Sağlık kurum ve kuruluşları (Kamu, Üniversite, Özel Hastane, Dal merkezleri) Hizmet Verenler: Sağlık personeli ve özellikle doktorlar (tamamen hekim merkezli hizmet).

 

2.Termal ve spa – wellness turizmi

Sıcak su kaynaklarının insanlık tarihinde önemli yeri bulunmaktadır. Termal sular ilkçağlardan beri yerleşim yeri seçiminde önemli kriter olmuş, içme suyu, kullanma suyu ve şifalı su olarak bu kaynaklardan faydalanılmıştır. Termal turizm, doğal şekilde belirli sıcaklığa sahip olarak yer üstüne çıkan ve faydalı mineralleri içeren şifalı suların ve şifalı çamur ve buharların bulunduğu yörelerde, yöreye özgü iklim şartları içerisinde gerçekleşen turizm türüdür.Hastalık sonrası rehabilitasyon dönemlerinde ya da kalıcı hasar bırakan rahatsızlıkların kısmen iyileştirilmesi amacıyla kaplıca ve Spa merkezlerinde yardımcı sağlık personeli veya diğer yetkili personel tarafından yapılan tedavi destekleyici veya rehabilite edici uygulamaların tamamı termal ve spa-wellness turizm türüdür.

 

Kaplıca tedavileri

Talossoterapiler(deniz suyunda tedavi)

Hidroterapi (su ile tedavi)

İçme Kürleri

Balneoterapi (kaplıca suyunda tedavi)

Peloidoterapi(çamur tedavisi)

Klimaterapi (iklim tedavisi)

 

Hizmet Yeri: Termal Oteller, Kaplıca ve Spa merkezleri Hizmet Verenler: Yardımcı sağlık personeli ve diğer personel ( doktora ihtiyaç çok )

 

3.İleri Yaş ve Engelli Turizmi

Yaşlı ve engelli turistlerin bakım ve rehabilitasyonu yapılması amacıyla klinik konukevleri – geriatrik tedavi merkezleri – bakım evlerinde eğitim almış sertifikalı personel tarafından yapılan uygulamaların tamamı ileri yaş ve engelli turizmini oluşturmaktadır. Bakıma muhtaç yaşlıların, bakım ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla başka ülkelere seyahat etmeleri, yaşlı turizmi olarak ifade edilmektedir.

İleri yaş turizmi ( gezi turları, meşguliyet terapileri)

Yaşlı bakımı hizmetleri ( bakım evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri )

Klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri

Engelliler için özel bakım ve gezi turları Hizmet Yeri: Klinik oteller, tatil köyleri ve bakım evleri vb.

Hizmet Verenler: Kısa süre eğitim almış sertifikalı lise mezunu personeller(sağlık personellerine ihtiyaç var)