İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Pazara Giriş Rapor Danışmanlık Hizmeti

Amaç ve Kapsam
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması kapsamında sektör, ülke, şirket ve marka ile ilgili bilgi düzeyini artırarak karar alma süreçlerini kolaylaştırmak ve yurtdışı şirket alım kararlarına esas teşkil edecek mali ve hukuki danışmanlık hizmeti almaları durumunda bu işletmeleri destekleyerek,
yurtdışı yatırım kararlarında etkin sonuç almalarını temin etmek.


Destek Kalemleri

 • a) Sektör raporları giderleri,
 • b) Ülke raporları giderleri,
 • c) Yabancı şirketler veya marka odaklı rapor giderleri,
 • d) Mali danışmanlık giderleri,
 • e) Hukuki danışmanlık giderleri.

Kimler Başvurabilir?

 • Büyük İşletme
 • KOBİ
 • İşbirliği Kuruluşları*


İşbirliği Kuruluşları: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri
Destek Özellikleri Destek Türü  Hibe Destek Miktarı  200.000  ABD Doları 

Başvuru Dönemi  Sürekli

 • *İşletmeler için destek oranı %60, işbirliği kuruluşları için destek oranı %75’dir.
 • *Sektör, ülke, şirket ve marka raporları rapor desteği kapsamındadır. Üst limiti 200.000 ABD Dolarıdır.
 • *Mali ve hukuki danışmanlık yalnızca yabancı şirket alımlarına yönelik olup, Üst limiti 200.000 ABD Dolarıdır.

Bakanlık ön onayı gerekmektedir. Uluslararası kuruluşlardan hizmet alınmalıdır.


Nazire Keskin
Teşvik Uzmanı

Konuşmaya Başla