11 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Örnek Ortodontik Tedavi İçin Hasta Sözleşmesi Formu

Hasta sözleşmeleri hasta ile doktor arasında kurulan sözleşmelerdir. Sözleşme tarafların her ikisini de kapsar. Bu sözleşmeler tedavi süreçlerinde karşılaşa bilinecek olumsuz durumlarda davalı tarafın belirlenmesi açısından büyük önem taşır.

Hasta Sözleşmelerinde hastaların yükümlülükleri açıkça belirtildiği gibi doktorunda hastaya karşı olan sorumlulukları bu sözleşmelerde yer alır.

Tedaviye başlamadan önce sözleşmenin yapılması tedavi sürecinin resmi olarak çerçevelenmesi anlamına gelmektedir. Sözleşmenin her iki tarafında bulunan kişilerin hak ve sorumlulukları bildiren bu sözleşmeler olası bir aksaklığa veya probleme karşı alınan hukuksal bir önlem niteliğindedir.

Örnek Ortodontik Tedavi İçin Hasta Sözleşmesi Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Gaye Güllü