11 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Organize Sanayi Bölgeleri Teşvikleri

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) sanayinin etkinliğini arttırmak, kentlerde düzenli yerleşimi sağlamak, sanayi tesislerini bir araya toplayarak sanayi kuruluşlarının ulaşım, kentsel toprak, enerji, yakıt, su, atık giderler için arıtma tesisi, hammadde gibi alt yapı kolaylıklarını bir arada bulunduran, sanayinin çevreye verdiği zararları minimuma indirmeyi amaçlayan, imar planlaması bahsedilen oluşumlar düşünülerek gerçekleştirilen bölgelerdir.

Başka bir deyişle yıllardır dünyada artarak devam eden rekabet baskısı nedeniyle sanayide verimliliği ve etkinliği arttırıcı yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemlerden biri de kümelenme olarak bilinmektedir. Türkiye sanayide kümelenme yöntemini benimseyerek OSB lerin kurulması ve sayısının arttırılması amacıyla teşvikler vermektedir.

OSB lerin amaç ve hedefleri:

 • Sanayinin disipline edilmesi
 • Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması
 • Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla üretimde verimlilik ve kar artışının sağlanması
 • Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması
 • Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi
 • Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesislerin kurulması
 • Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin azaltılması
 • Bölgelerin devlet gözetiminde, yönetiminin sağlanması

OSB ler beş ayrı statüde değerlendirilir bunlar:

 • Farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı KARMA OSB,
 • Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı İHTİSAS OSB,
 • Gerçek kişiler veya Tüzel kişilerce kendi mülkleri üzerine kuracakları ÖZEL OSB,
 • Tarım sektöründe faaliyet göstermek amacı ile kurulan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB,
 • Uzun yıllar önce çeşitli sebeplerle bir arada oluşarak faaliyet gösteren sanayi tesislerinin bulunduğu alanın OSB’ye dönüştürülmesi amacıyla kurulan ISLAH OSB,

OSB lerin YARARLANACAĞI TEŞVİKLER

Yukarıda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda Organize Sanayi Bölgelerinin ekonomide ki rolünü arttırmak ve kümelenme yaklaşımını kullanarak rekabette avantaj sağlamaları için belirli teşvikler vermektedir.

Türkiye’de mevcut teşvik uygulamalarına (genel yatırım teşvikleri, büyük ölçekli yatırım teşvikleri, bölgesel ve sektörel teşvikler, istihdama yönelik teşvikler, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik destekler vb.) ek olarak, sadece OSB de faaliyet gösterdikleri için yararlanacakları teşvikler vardır.

Bu teşvikler;

 • Arazi alımlarında KDV muafiyeti
 • Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere beş yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti
 • Düşük su, doğal gaz ve iletişim giderleri
 • Parsellerin bölümü/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti.
 • Tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti
 • OSB nin belediye hizmetlerinden yararlanmıyor olması durumunda katı atık vergisi muafiyetidir.

OSB de faaliyet gösteren işletmeler yukarıda ki desteklerden yararlanabilmektedirler.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

OSB destekleri ve diğer desteklerden yararlanabilmek için bizi arayabilir veya WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

0212 236 00 24 – 0549 434 43 63
Nazire KESKİN