İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Macaristan Sağlık Turizmi

Macaristan ,Sağlık Sistemi yönünden başarılı sayılabilecek ve örnek teşkil edebilecek bir ülkedir. Refah Yönelimli Sigorta tipi sağlık sistemi ana unsur olarak yerleştirilmeye çalışılmaktadır.

Gelişen yeni ekonomik ihtiyaçlar ve özellikle yeniden yapılanma döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar ,halkın beklentileri sistemin yeni yapıdaki düzene geçişini kolaylaştırmıştır. Sistemin yönetiminde ve örgütsel yapısında sık değişiklikler olmuştur. Genel olarak sağlık sistemi hastane merkezli bir yapıya sahip olup sağlık hizmetlerinin sunumunda çoğunlukla yerel yönetimlerin sahip olduğu hastaneler önemli bir yer tutmaktadır. Sağlık hizmetleri devlet ve özel sektörün ortaklaşa katkılarıyla yürütülmektedir. Sistemin omurgası sayılabilecek Ulusal Sağlık Sigortası Fonu, sağlık hizmetleri giderlerinin çok büyük bir kısmını üstlenmektedir ve ülke nüfusunun tamamına yakını bu fon üzerinden sigorta kapsamındadır. Ülkemizdeki GSS benzeri Ulusal Sağlık Sigortası Fonu, ağırlıklı olarak çalışanlardan kesilen sigorta prim kesintileri ile sağlanan kaynaklarla finanse edilmektedir ve sağlık hizmetleri talebinin temel finansman kaynağıdır.

Son dönemlerde sağlık hizmetlerinin yerelleştirilmesine büyük önem verilmiş, bunun için de çeşitli reformlar yapılmış ve pilot programlar uygulamaya konulmuştur. Örneğin Budapeşte şehri, 23 ayrı alt yerel yönetimden oluşmaktadır. Her bölgenin kendisine ait bir aile hekimi sistemi mevcuttur ve aile hekimi birimlerinin çoğu özerkleşmiş durumdadır. Aile hekimleri bir alt birimi alıp özerk bir şekilde yürütmektedir. Aile hekimliği ise çocuk ve yetişkin olmak üzere ikiye ayrılmakta ve erişkinlere yada ebeveynlere uzman yetişkin aile hekimi bakarken, çocuklara uzman çocuk aile hekimleri sağlık hizmeti sunmaktadır. Ancak nüfusun yoğun olduğu şehir merkezlerinden uzaklaşıp kırsal bölgelere gelindiğinde aile hekimliklerinde bu ayrım kaybolmaktadır.

Macaristan’ın sağlık turizmindeki bugünkü başarı hikâyesi 1980’li yıllarda Alman ve Avusturyalı hastaların diş protezi ve diş cerrahisi için yüksek standartlarda sağlık hizmeti sağlayan Macaristan’ı daha düşük ücretlerinden ötürü tercih etmesiyle başlamıştır. Avrupa içinde yer alması ve otobüs yoluyla dahi çok uzun sürmeyen yolculuklar sonrası Macaristan’a ulaşabilme imkânı, kaplıcaları, gölleri, hamamları ve SPA’larıyla Macaristan son yıllarda komşu ülkelerin en gözde ve en çok tercih edilen sağlık turizmi noktası olmuştur. 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olması ile birlikte Macaristan’a ulaşım çok daha kolaylaşmış, takip eden dönemde Macaristan akreditasyonlarını ve kalite standartlarını Avrupa standartlarını yakalayacak şekilde düzenlemiştir.

Macaristan Orta Avrupa’nın en önemli sağlık turizmi destinasyonlarından biridir. Kendi yaşadığı ülkeden başka bir ülkede diş tedavisi yaptıran Avrupa yerleşimli hastaların %42’si tedavilerini Macaristan’da yaptırmaktadır. Ayrıca dünya dental sağlık turizmi sektörünün %21’i Macaristan tarafından kontrol edilmektedir.

Macaristan özellikle diş cerrahisi ve protezi konusunda hasta çekmektedir. Diş Sağlığı Turizmi acenteleri başkent Budapeşte’den başka Mosonmagyarovar, Héviz, Sopron ve Gyor gibi Avusturya sınırına yakın olan daha küçük ve daha ekonomik şehirlere seyahatler düzenlemektedir. Macaristan’daki Diş Sağlığı Turizmi’nin ne boyutta olduğunu anlamak amacıyla 32.000 nüfuslu Mosonmagyarovar kentinde 160 diş polikliniği olduğu gerçeği yeterli olacaktır. Bu hizmetler de çok ekonomik olduğundan Kıta Avrupası, Batı Rusya ve Orta Doğu çıkışlı hasta diş check-up’ı ve temizleme için, Kuzey Amerikalılar ise kozmetik ve rekonstrüktif diş cerrahileri ve işlemler için Macaristan’ı tercih etmektedirler. Ulaşımı kolay
ve ekonomik olmasının yanında; ülkenin her yerinde iyi standartlarda İngilizce konuşulan hastane ve oteller, Macaristan Sağlık Bakanlığı, İngiliz Sağlık Hizmeti Komisyonu ve uluslararası ISO onaylı hastaneleri ve çoğu kliniğin sunmakta olduğu uçuş, konaklama, transfer ve tedavileri içeren sağlık turizmi program ve paketleriyle uluslararası hastalara her türlü imkanı sağlamaya çalışmaktadır.

Macaristan merkez vergi bürosu olan NAV’nin raporuna göre 1000 civarı yerel diş kliniği ya da şirketi yabancı hastalara hizmet vermektedir.Her yıl (60.000 – 70.000 kadar) hasta Macaristan’a diş tedavileri için gelmekte ve Macaristan sadece bu kişilerden yalnızca diş sektöründe yılda 250 milyon Euro kazanç elde etmektedir. DentalNet şirketinin yaptığı araştırma sonucu 2011 yılında diş tedavisi için Macaristan’a gelen sağlık turistlerinin birçoğunun İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’dan olduğu öğrenilmiştir. Geçtiğimiz yıl 67.000 İngiliz vatandaşı diş tedavisi için başka ülkelere seyahat etmiş ve bunların %47’si Macaristan’ı tercih etmiştir. Ortalama ücretlere bakıldığında Macaristan’daki diş tedavileri ve hizmetler İngiltere’ye kıyasla %50-70 daha ucuzdur.

Diğer Ülkeler ile Ücret Karşılaştırması

İşlem İngiltere (USD) Macaristan (USD)
Liposcuction $6.000 $2.200
Meme büyültme/küçültme $9.500 $4.000
Yüz gerdirme $12.000 $5.400
Abdominoplasti $9.000 $4.600
Porselen kron diş tedavisi $1.000 $400
Full akrilik diş tedavisi $1.800 $600
Dental implant $3.500 $1.700

Sağlık Turizmi yapmak – Sağlık Turizmi Yetki belgesi almak – Sağlık turizminde pazarlama, Sağlık turizmin de yurtdışı hasta bulmak, sosyal medya yönetmek, danışmanlık, fuar ve tüm aksiyonlar bin yıllık pazarlama orkestrasının sesleridir. Bu sesleri bir orkestıra gibi yönetmezsek gürültü olur. Gürültü yapmadan

Sağlık Turizmi yapmak için bizi arayın İGEME ve Medical in Türkiye ekibi olarak sizi daha ileri götürelim.

İGEME’nin https://igeme.com.tr/saglik-turizm-yurtdisi-pazarlama-danismanligi/ ve https://igeme.com.tr/saglik-turizmi-tesvik-danismanligi/ hizmetleri ile sağlık turizminde güvenli bir yolculuk için doğru koç ile yola çıkın.

Murat IŞIK – Gülsen Vural
www.igeme.com.trwww.medicalinturkiye.com

Konuşmaya Başla