13 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

KVKK Onam Formu

Kurumlar verdikleri hizmetlerin sürdürülebilmesi, hizmetlerin halka ulaştırılabilmesi ve dağıtım, pazarlama için kişisel verilerin toplanmasına ihtiyaç duyarlar. KVKK kapsamında bu verilerin kötüye kullanımına, gereksiz kişilerle paylaşımına engel olmak amaçlanmaktadır.

Sağlık Hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda gerekli yönetmelikler gereği bu verileri saklamak ve verilerle alakalı gerekli yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. KVKK kapsamında sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar kişinin onayı olmadan bu verileri kullanamaz ve yetki sahibi olmayan kişilerle paylaşamaz.

KVKK Nedir?
KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelmektedir.


KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?
KVKK kanun metni 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK’na Neden İhtiyaç Var?
KVKK ile kişisel verilen korunması, işlenmesinin disiplin altına alınması ve verilerin gelişigüzel kullanılmasının önüne geçmek amaçlanmaktadır. KVKK verilerin yetkisiz kişilere açılması, kötüye kullanım ve kişilik haklarının ihlal edilmesine engel olmak amacıyla oluşturulmuş bir kanundur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsar?
Kanun verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik alan ve işleyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında uygulanır.

İdari Yaptırımlar
Kanun kapsamında verilerin kötüye kullanımı, kişisel hakların ihlali gibi durumlarda kişi veya kuruluşlara 10.000 TL- 2. 000. 000 TL arasında cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Örnek KVVK Onam Formuna buradan ulaşabilirsiniz…

Gaye Güllü

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU