11 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

İzmir Sağlık Turizmi

Tarihte. Medikal Turizmde İzmir. İzmir’in geleceği “HİSER”

Kaliteli ve uygun fiyatlı sağlık hizmeti verebilen ülkeler için sağlık turizmi büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’nin sağlık turizmi açısından gelişmiş şehirlerinden olan İzmir gerek hastane teknolojileri ve hizmetleri gerekse coğrafi kaynakları ile büyük bir potansiyeli sağlık turizmi açısından Türkiye’yi seçen hastalara sunmaktadır.

Tarihi kaynaklarda “ölümün girmediği şehir” ve “vasiyetlerin açılmadığı yer” olarak nitelendirilmiştir. Medikal turizm adından da tahmin edilebileceği gibi tatilin ve tedavinin birlikte gerçekleştirildiği turizm dalıdır.

Medikal turizmde tedaviler arasında ileri düzeyde cerrahi operasyonlar, Transplantasyon, Kısırlık tedavisi, Estetik cerrahi, Göz, diş ve diyaliz tedavileri yer almaktadır.

Termal sağlık turizmi tedavileri arasında Deniz suyu tedavisi, Su tedavisi, Kaplıca suyu tedavisi, Çamur tedavisi ve iklim terapi tedavisi yer almaktadır.

Tüm bu tedavi çeşitleri göz önüne alındığında İzmir Türkiye genelinde medikal sağlık turizmi açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir.

Ülke genelinde ki kaplıcaların 123’ü Ege’de!

Ege bölgesi hem sağlık teknolojileri hem de doğal kaynaklar açısından önemli bir konumdadır. Türkiye’de ki sıcaklık ve debi faktörleri ile öne çıkan 410 kaplıcadan 123 tanesi Ege bölgesinde bulunmaktadır.

Bu sayının yanı sıra Sağlık Bakanlığına bağlı olarak kamu, özel ve devlet hastanesi olmak üzere toplan 56 adet hastane İzmir şehrinde bulunmaktadır. 6 Ağız ve diş sağlığı merkezi, 76 Ağız ve diş sağlığı polikliniği bulunmaktadır.

Hizmet sektörü rekabet gücünün arttırılması projesi desteği (HİSER)

Projenin ortaya çıkış amacı hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların nasıl ihracat yapacağını yeterince bilmemesi, kendilerini, rakipleri ve fırsatları yeterince tanıyamaması gibi sebeplerdir. Hizmet ihracatçısı firmaların niteliklerini geliştirmeye yardımcı olma amacı güden, firmaların mevcut ve yeni pazarlarda ki gücünü arttırmak isteyen HİSER projesi firmalara sektörel bir yol haritası sunmayı hedefliyor.

Türk Sağlık Turizmi Merkezi Ege!

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) kurucu genel müdürü Murat Işık’ın kaleme aldığı “Termal Sağlık Turizmi Strateji ve Yol Haritası” kitabında, sağlık turizminde Türkiye’nin teknolojik yeterliliğini hizmet sektörü ile birleştirmesinin kritik önemine dikkat çekmiştir.

Yazdığı ve Türk sağlık turizmi hizmetlerine yönelik önemli tavsiyeleri paylaştığı bu kitapta Işık, sağlık turizmi için ülkemizi tercih eden hastaların sağlık teknolojilerinin yanı sıra kendi dillerinde hizmet, otelcilik hizmetleri ve termal sağlık turizminde alacağı hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

HİSER programı ile İzmir’in sağlık turizminde uluslararası rekabetini güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Işık, bu projeye gelecek destekler ile İzmir’in sağlık turizmi alanında büyümesi kaçınılmaz olacaktır dedi.