Programın Amacı: Bu desteğin amacı,küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri yapmalarına katkı sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 12 (on iki), en fazla 36 (otuz altı) aydır.

Açıklama: İşletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle;Ortak imalat,tasarım,laboratuvar,pazarlama, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri,değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri,karşılıklı fayda sağlanan maliyet düşürücü işbirliği projeleri desteklenir.

Destek Üst Limiti:İşletici kuruluş modeli için 5.000.000 TL,Proje ortaklığı modeli için 10.000.000 TL(Diğer 5.000.000TL)’dir.

Asgari Kobi Sayısı:Teknoloji Alanı kapsamında;Yüksek 2(iki),Orta Yüksek 3(üç),Diğer 5(beş)’tir.

Önemli Unsurlar:  Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. 

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24