12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

İmplant Bilgilendirme ve Onam Formu Örneği

Sağlık kurum ve kuruluşları yasal olarak uygulamalardan önce hastanın bizzat onayı almak durumundadır. Tedavinin türü ne olursa olsun tedavi hakkında hastanın onayını yazılı bir şekilde almak tedavi öncesi ve sonrasında çıkabilecek aksaklıkları önlemek açısından oldukça büyük önem taşır.

Örnek bir onam formunda hasta açık bir şekilde bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme tedavin öncesi ve sonrası süreçleri kapsayacak bir şekilde hazırlanmalıdır. Hasta bilgilendirmelerinin sözlü olarak yapılması yeterli değildir. Tedavi görecek hastanın mutlaka tedavi süreçleri hakkında bilgilendirildiğine dair yazılı onayı alınmalıdır.

İmplant Uygulaması için Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Gaye Güllü