13 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alım Desteği

Teknolojik gelişmelerle birlikte firmalar üretim faaliyetlerini bu gelişmelere adapte etmek zorundadırlar. Bunun için yurt dışında ileri teknolojiye sahip şirket alımı ile teknoloji transferi gerçekleştirilerek katma değeri yüksek ürün üretilmenin önü açılmaktadır. Yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının artırılması ve teknoloji transferinin sağlanması hedeflenmektedir. Devlet bu noktada danışmanlık desteği ve kredi faiz desteği ile firmalara destek olmaktadır.

Şirketlerimize teknoloji transferi sağlayacak, yüksek teknoloji sahibi şirketlerin satın alınmasına yönelik, know-how transferinin sağlanması amaçlanmıştır.

Kimler Başvurabilir: Ticari ve sınai faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri başvuru yapabilirler.

Bakanlıktan ön onay alınmalıdır.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi ne Destek Yönetim sistemi üzerinden başvuru yapılır.

Mevzuat: 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ tıklayın.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Destek Unsurları: hukuki danışmanlık, mali danışmanlık, kredi faizleri, yurt dışında yerleşik şirkete ait marka satın alımı kredi desteği giderleri destek kapsamındadır. Başvurular Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenip karara bağlanır.

Destek Oranı ve Limiti:
  • Danışmanlık desteği (mali-hukuki) %75 oranında yıllık 500.000 $
  • Kredi Faiz Desteği Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar 5 yıl desteklenmektedir.
  • Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
  • Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamamaktadır.

Yurt Dışında İleri Teknolojiye Sahip Yerleşik Şirket Alım Desteği ve diğer destekler hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetlerimiz için bize ulaşın.


0212 236 00 24 – 0549 434 43 63
NAZİRE KESKİN – MURAT IŞIK
Devlet Destekleri Uzmanı