Kimler ihracat yapabilir?

Resmi Gazetede yayımlanan 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı İhracat Yönetmeliğine göre; ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilir.

Ticarette müşteri her şeydir. En önemlisi pazarlamadır. Çünkü elinizdeki ürünü pazarlayamaz, müşteri bulamazsanız ne kadar kaliteli, özel mal üretirseniz üretin, ne kadar düzenli evrak işi yaparsanız yapın, bankalarınız ne kadar düzenli çalışırsa çalışsın, hizmet sektörünüz ne kadar iyi olursa olsun bir işe yaramaz. İhracat pazarlama ve operasyon olarak ikiye ayrılır.

İhracatçının başarısı doğru bir ihracat planlamasına ve ihraç edilecek ürünün doğru şekilde pazarlanmasına bağlıdır.

Aşağıdaki bilgilere ihracatçının ihtiyacı vardır.

 

 

İHRACATA HAZIRLIK

İhracata başlamadan önce ‘’ihracat iş planı’’ geliştirilmelidir. İhracat iş planı kapsamında; ihracat potansiyeline sahip ürünler, firmanın yerli ve yabancı rakiplerine göre hedef pazardaki avantajlı yönleri, hedef müşteriler, satış taktikleri, dış pazarlara giriş yolları, dağıtım kanalları belirlenmeli pazarlama stratejisi, uluslararası fiyatlandırma stratejisi oluşturulmalıdır.

HEDEF PAZAR SEÇİMİ

Hedef pazar seçerken, sektörü baz alarak pazar araştırması yapılmalıdır. Pazar araştırması yaparken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir;

 • Hedef pazarların demografik, sosyal, ekonomik ve politik yapıları araştırılmalıdır.
 • Hedef pazar belirlenirken coğrafi konumla ilgili bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.
 • İhraç ürünün hedef pazardaki üretim ve tüketim miktarları, işletmelerin sayıları araştırılmalıdır.
 • Hedef pazardaki teknolojik gelişme düzeyi, bu teknoloji ile üretilen malların sektörlerdeki kullanım durumları incelenmelidir.
 • Hedef tüketicinin kültürel yapısı, yaşam tarzı, tercihleri, gelir durumu tespit edilmeli, ihtiyaç ve beklentileri doğru saptanmalıdır.
 • Pazarla ilgili bilgi toplamak için elektronik ortamda internetteki web sayfalarından faydalanılmalıdır. Hedef ülkenin istatistik kurumu, ihracatı geliştirme kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret müşavirlikleri ve diğer kaynaklardan sağlanmış bilgilerden yararlanılabilir. Yurtdışındaki araştırma kurumlarından, ulusal ve uluslararası örgütlerden ücretli veya ücretsiz olarak sağlanabilen rapor,araştırmalar gibi hazır veriler temin edinilmelidir.
 • Hedef pazarda aynı sektörde çalışan rakip firmalar iyi tanınmalı, zayıf ve güçlü yanları tespit edilmelidir.
 • Hedef pazardaki sertifikalar hakkında bilgi alınmalıdır.
 • Marka tescili ile ilgili bilgi toplanmalıdır.
 • Hedef ülkeyle Türkiye arasında yapılmış anlaşmalar ve incelenmelidir.
 • Pazarın ulaşım altyapılarının durumu araştırılmalıdır.
 • Hedef ülkedeki vergiler, ihraç edilecek ürüne uygulanacak kota ve tarife dışı engeller belirlenmelidir.

HEDEF ÜRÜNÜN BELİRLENMESİ

İhracatçıya talep ithalatçıdan gelebilir veya ihracatçı kazançlı olacağını düşündüğü ürünü ya da ürünleri tespit edebilir. Ürün tespiti yapılırken firma kurumsal, mali, pazarlama kapasitesi gibi açılardan performansını analiz etmelidir.

MÜŞTERİ BULMAK VE TANITIM

 • Müşteri bulmak ve ürünlerini yurt dışına tanıtmak isteyen firmalar, üretim kapasitelerini, kalite kontrol sistemlerini, çalışılan firma referansları gibi konuların da yer alacağı iyi bir web sayfası oluşturabilir. Web sitesinde dil seçenekleri eklenerek diğer ülkedeki firmalara kolaylık sağlanmalıdır.
 • İnternetten veya sosyal medya gibi yayınlar aracılığıyla reklam yapılabilir.
 • Fuarlara organizasyonlarına katılınabilir.
 • Ürün tasarlanırken ve üretilirken, o ülkedeki hedef tüketici grubunun alışkanlıkları, zevkleri göz önünde bulundurulmalıdır.

FİYATLANDIRMA

 • İhracatta fiyat oluşturulmasında çok fazla faktör vardır. Bu faktörlerin bazıları kontrol edilebilirken bazılarını kontrol etmenin zor olması fiyatlandırmayı güçleştirmektedir. Bu nedenle fiyat kararlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve denetlenmesi gereklidir. İhracatta fiyatlandırmanın en önemli unsuru esnekliktir.
 • İhracat yaparken maliyet artırıcı faktörler arasında; satış komisyonları, akreditif masrafları, ambalajlama masrafları, etiketleme masrafları, ülke içinde taşıma masrafları, sigorta masrafları, ürüne ait belgeler için çeviri masrafları, depolama için masraflar yer alabilecek olup fiyat belirlenirken bu masraflar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Üretim, ulaştırma, pazarlama, reklam maliyetleri gibi konular gözünde bulundurularak maliyet hesaplanmalıdır.
 • Rakip firma analizleri yapılmalı, aynı mamulleri ihraç eden firmaların fiyatları hakkında bilgi edinilmeli, rakiplerin müşteriler için hangi pazarlama tekniklerini uyguladıkları saptanmalıdır.