İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

İhracat ve İGEME

Ülkemizin gelişmesinin ve ilerlemesinin yolu tüm çağlarda olduğu gibi günümüzde de ihracatın güçlenmesinden geçmektedir. İGEME, ihracatı merkeze alan çalışmalar yapmak üzere kurulmuş özel bir firmadır.

İGEME ruhunu ihracatla yoğurmuş bir şirkettir.

İGEME’nin varlık sebebi ihracattır, en büyük ülküsü ihracatın gelişmesi ve önce 500 milyar Dolar sınırını, sonra da bunun çok daha fazlasını aşmasıdır. Bu doğrultuda, ülkemizin Dünya liginde ihracatta en iyi noktalarda olmasını sağlamak yolunda çalışmalarda bulunmayı kendine misyon edinmiştir.

Her İGEME hizmetinin temelinde ihracata destek olmak, ihracatı geliştirmeye hizmet etmek ülküsü yatar. İGEME, bu amaçla projeler geliştirir, organizasyonlar, bilgilendirme seminerleri ve zirveler düzenler, firmalara bilgi, data, operasyon desteği ve danışmanlık hizmetleri verir, eğitimler düzenler.

Bunlara da göz atın:

İGEME bilir ki; ihracatın yükselmesi demek gelişmişlik ve refah demektir. İhracatını geliştirmiş bir ülkede refah toplumun her katmanına yayılır.

İşte bu bakışla, İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi olarak 18 yıldır, ihracatı geliştirmek gayesiyle, ihracat ekosisteminde bilgi eksikliği ve bundan kaynaklı operasyonel sıkıntılara çözüm üretmek üzere temelde iki başlık altında hizmet vermekteyiz. Bunların biri ihracatı geliştirme ekseninde çeşitli başlıklarla vermekte olduğumuz danışmanlık hizmetleri, diğeri ise bu alanda çeşitli alt dallarda gerçekleştirdiğimiz eğitimlerdir. Bu eğitimleri düzenlemekteki amacımız, akademik, mesleki ve saha operasyon birikimimizi nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve ihracata yönelik operasyonların daha sağlıklı yürümesini sağlama yolunda sarf etmektir.

Bu amaçla başladığımız eğitim çalışmalarımızda sektörden görmüş bulunduğumuz teveccühle sayıları binlerle ifade edilen katılımcıya ulaşmış ve eğitimlerimizi İGEME Akademi çatısı altına taşıyarak, İGEME Akademi’yi başlı başına bir ihracat okulu haline getirmiş bulunmaktayız.

Danışmanlık hizmetlerimiz,

Eğitim alanında ise İGEME Akademi çatısı altında sunmakta olduğumuz eğitim hizmetlerimiz şunlardır:
(Bağlantılar İGEME Akademi web sitesini açar)

İhracatımızın geliştirilmesine katkı sağlamak üzere üzerinde çalıştığımız bazı farklı hizmet ve projelerimiz ise şunlardır:

İhracat Talepleri Üyeliği

GateofTEC

Medical in Turkiye

İşimiz ihracat, gücümüz Türkiye’dir.
Dün, bugün, yarın, daima!

Konuşmaya Başla