Vergiye tabi gerçek veya tüzel kişilik, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelikleri, ürünle ilgili İhracatçı Birliği üyeliği ve ilgili Gümrük İdaresi kaydı ile ihracatçı sıfatına sahip olunduktan sonra, Pazarlama-Satış, Üretim/Tedarik, Belge İşleri, Para/Finansman, Nakliye Süreçleri, Gümrük İşlemleri, Tahsilat-Dağıtım aşamalarını gerekli farklı sıralamalarda planlama organizasyonuna sahip olmak gerekir.

İhracat, üretici firma tarafından yapılabileceği gibi komisyon karşılığında arabuluculuk yapan İhracat Acentesi (Broker) ya da üreticiden alınıp ithalatçıya satış şeklinde de gerçekleştirilebilir.

Satış-Pazarlama; Hedef ihracat ülkesi, hedef ihracat sektörü, ihraç ürünü kriterleri baz alınarak müşterinin bulunması, ürünlerin hedef pazarlara uygunluğu ile ilgili pazar analizleri, araştırmalar gerçekleştirilir. İhracı düşünülen ürünün Dünya Ticaretinde ki hareketliliği gözlenir. Potansiyel ithalatçı ülkelerin ithalat potansiyelleri dikkate alınır. Sonuçlar raporlaştırılıp ihracat stratejisi belirlenir.

Belge İşleri; İhracat sürecinde firma tarafından/ ürün ile ilgili, düzenlenecek/alınacak belge ve sertifikasyonlar hazırlanır.

Para/Finansman; Ürünün üretiminde ya da tedariğinde finansman planı devreye girer. Bu noktada devletin farklı teşvik çalışmaları ve kredileri mevcuttur.

Satış sözleşmesinde anlaşıldığı üzere nakliye, gümrük ve tahsilat süreçleri, ihracatta diğer taraflar olan ithalatçı ve ihracatçı banka faktörlerinin de rol almasıyla takip edilir. Nakliye sürecinde Lojistik, gümrük çıkış işlemleri için de Gümrük Müşavirliği firmaları ile çalışılır.

Satılan ürün, hedef pazar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, geniş bir tedarikçi ve dağıtım ağına sahip olmak, müşteri ve potansiyel müşterilerle iyi bir ilişki yönetimi, rekabet şartlarının değerlendirilmesi başarıyı belirleyen faktörlerdir.