12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

İhracat ve Sağlık Turizm Firmaları için Kurumsal Kimlik ve Dijital Pazarlama ilişkisi

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik markaların hedef kitleleri ile sağladığı ilk buluşma noktasıdır. Hedef kitle tarafından alınan ilk izlenim kurumsal kimliktir.

Kurumsal kimlik kavramı bir markanın sahip olduğu imajı temsil etmektedir. Firmalar kurumsal kimlikleri ile ne denli bütünleşir ise hedef kitlenin bu firmaya bakış açısı o derece olumlu olacaktır. Kurumsal kimliği oluşturan faktörlere kartvizitler, firma logoları, firmaya ait kesilmiş faturalar, dosyalar ve broşürler örnek verilebilir.

Gelişen teknoloji ile birlikte Web 2.0 teknolojisi artık yerini akıllı telefonlar ve mobil cihazlar sayesinde Web 3.0’ a bıraktı ve çağın gereklilikleri büyük bir dönüşüm içerisine girdi. Bu gelişmeler ışığında markalaşmaların dijital ortama kayması, dijital ortamı daha iyi kullanan markaların üretim hayatlarında başarıyı yakaladığı görülmektedir. Günümüzde gücünü büyük oranda kaybeden geleneksel medya yerini çevrimiçi ortamlara bırakmış durumdadır. Bu durum firmalar için büyük bir rekabet ortamını doğurmuştur.

Dijital Pazarlama

Elektronik cihaz ve internet teknolojileri kullanılarak yapılan pazarlama yöntemidir. Dijital pazarlama süreçlerinde firmalar hedef kitleye ulaşmak için arama motorlarını, sosyal medya platformlarını e- mail gibi çevrimiçi ortamları kullanırlar. Dijital pazarlama denildiği takdirde birçoğumuzun aklına sosyal medya platformları kullanılarak yapılan pazarlama yöntemi gelebilir fakat bu kavram bundan çok daha fazlasıdır.

  • Arama motoru reklamları
  • PPC
  • Arama motoru optimizasyonu
  • Mail pazarlama
  • Sosyal Medya pazarlaması
  • Web siteler
  • İçerik pazarlaması dijital pazarlama denildiğinde akla gelmesi gereken kavramlardır.


Bir firma dijital pazarlama yaparken sahip olduğu marka kültürünü bu ortama aktarmalıdır. Kurumsal kimliğinden ödün vermemeli hedef kitlesini buna göre seçmelidir. Doğru içerikler oluşturulması oluşturulan içeriklere kurum kimliği imajı verilerek hedef kitle üzerinde algı yaratılmalıdır. Dijital pazarlama süreçlerinde kurumlar kurumsal kimliğin yanı sıra kurumsal yapılarını, Kurumsal iletişimlerini, kurumsal tasarımını, kurumsal davranışını en önemlisi ise kurumsal kültürünü hedef kitleye hissettirmelidirler. Bu kavramlar kitlelerin kuruma olan güven duyusunu arttırarak duygusal bir yakınlık içerisine sokar.

Kurum kimliğinin kurumsal mesaj üzerinde ki etkisi

Kurum kimliğini oluşturmak uzun süreli ve titiz bir çalışmadan geçmektedir. Kurum kimliği hedef kitleye kurumun kim olduğunu ne tür çalışmalar yaptığını, geleceğe yönelik yol haritasını, yapısı ve yönetim anlayışı hakkında bilgi vermektedir. Kurum kimliğini oluşturan görsel unsurların dışında kurum iletişimi kurumsal davranış, kurum felsefesi gibi birbiri ile etkileşim halinde olan birçok yapıdan oluşmaktadır. Kurum kimliği markaları birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlayan bir kavramdır.

Kurumsal imaj


Temelde insanlar tarafından kurumun nasıl göründüğü, nasıl anlaşıldığı anlamı taşımaktadır. Kurumsal imaj anında ortaya çıkmamıştır, zamanla gelişmiş ve hedef kitlelerce kabul görmüş bir mesaj biçimidir. Kurumlar hedef kitlelerine kurumsal kimlikleri uyarınca mesaj verebilmekte ve bu doğrultuda algı oluşturabilmektedir.

Kurumsal kimlik içerisinde kullanılan her bir olgu ayrı bir mesaj taşımalıdır. Örneğin görsel tasarımlarda kullanılan renklerin çeşitli anlamları vardır. Siyah tonlu bir görsel çalışma markanın özgünlüğü ve saygınlığına dikkat çekerken mavi tonları güven duygusunu pekiştirmektedir.

Oluşturulan her içerik kurumsal kimliğin izlerini taşımalıdır. Bu izler teker teker hedef kitle üzerinde algı yaratarak istenilen sonucu verecektir. Hedef kitleler güvendikleri ve olumlu bir imaja sahip kurumların ürünlerini alma eğilimi göstermektedir.

Başarılı bir imajın arkasında başarılı bir kurum kimliği yatmaktadır. Kurum kimliğinin başarıya ulaşmasında yalnızca görsel tasarımlar değil kurum iletişimi, kurum kültürü gibi daha spesifik dayanak noktaları yer almaktadır.

Umut Anıl Süslü