İhracat Uzmanlık Eğitimi
Uzmanlık programı ihracatta sorumlu kadroların, strateji ve iş planı geliştirmesi için.
Yeni pazarlar/iş geliştirmeden sorumlu yöneticiler.
Katılımcıların girecekleri yeni pazarları anlamalarını ve bu pazarlardan orta ile uzun vadede ne beklediklerini netleştirmelerini sağlar. İş planını düzenli kullanarak performans değerlendirmeye ve planlı büyümeye odaklanma becerisi kazandırır.
Bu eğitim senede 3 kez organize edilmektedir.
İhracat Uzmanlık Eğitimi – DIŞ TİCARET YOL HARİTASI
Türkiye’deki Dış Ticaret Politikalarına Genel Bakış
Hedef Pazarlar
Planlama Stratejileri
Dış Ticaret Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Özellikler
Dış Ticaretteki Girişimcilik
İhracat Uzmanlık Eğitimi –  UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
Uluslar arası Ticaretin Temel İlkeleri
Türk Dış ticaret Rejimi, İhracata İlişkin Esaslar
Dış ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler (Tüm Örnekleriyle)
İhracat İşlemlerinde Uygulanacak Prosedürler:
İhraç Edilecek Ürüne Göre
İhracat Şekline Göre
İhracatın Yapılacağı Ülkeye Göre
İhracatta Gümrük Çıkış İşlemleri
Mal Hareketlerine İlişkin Uluslar arası Kurallar ve Dış Ticarette Teslim Şekilleri
INCOTERMS 2015 Teslim Kuralları
Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri ve Akreditif İşlemleri
İhracata Yönelik Devlet Yardımları
İthalat Mevzuatının Tanıtımı
İhracat Uzmanlık Eğitimi – İHRACAT VE İTHALATTA GÜMRÜK MEVZUATI VE İLGİLİ İŞLEMLER
Eşyanın gümrüğe sunulması, özet beyan,
Özet beyan noksan ve fazlalıklarının takibi,
Eşyanın antrepoya alınması, Antrepo türleri,
İthalatta beyan,
Hatalı tarife, kıymet ve menşe beyanı, hatalı beyanın sonuçları,
Tarife, kıymet ve menşe beyanında hata yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar,
Hatalı beyanın Gümrük Kanunu ve Kaçakçılığı Önleme Kanunlarında yaptırımları,
İhracatta hatalı beyan ve bunun sonuçları,
Gümrük Kanunu’na göre verilen cezalarda savunma prosedürü, uzlaşma,
Gümrük Müşaviri ile ilişkiler nasıl olmalıdır,
Gümrük müşaviri ile bilgi alışverişinin önemi.
İhracat Uzmanlık Eğitimi – UYGULAMALI DIŞ TİCARETTE PAZARLAMA STRATEJİLERİ
Ürün Planlama ve Geliştirme
Fiyatlandırma Stratejileri
Pazar Araştırma Yöntemleri
Pazar Seçimi
Satış ve Tutundurma Faaliyetleri
Kosgeb Projeleri
Talep Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Politikası
İhracat Uzmanlık Eğitimi – FİNANSAL RİSKLER VE RİSKLERİN ÇÖZÜMÜ
Dış Ticaretteki Finansal Riskler ve Risklerin Çözüm Yöntemleri
Uluslar arası Ticarette Sözleşme ve Sözleşmenin Önemi
Uluslararası anlaşmazlıklarda çözüm yolları ve itilafların halli (tahkim müessesi)
İhracat Uzmanlık Eğitimi – GÜMRÜK İŞLEMLERİ
Gümrük Birliği antlaşması
Dolaşım Belgeleri
Gümrük Kanunu
Eşyanın gümrük kıymeti
Gümrük rejimleri
İhracat Uzmanlık Eğitimi – LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
Lojistiğin tanımı ve yönetimi
Hızlı kargo lojistiği
Hızlı Kargo İşlemleri
Kara, hava, deniz ve demiryolu lojistiği
Personelin ve müşterinin okumaya özendirilmesi bence ka zandın ige meyi ara
İhracat Uzmanlık Eğitimi – İHRACATTA PAZARLAMA VE MARKALAŞMA
İhracat için sosyal medya ve internet kullanımı
İhracatta b2b siteler ve pazarlama
Fuarlar ve Yurtdışında Müşteri bulma
Pazar araştırma gezileri
Reklam Materyallerinin Uluslararasılaştırılması
İhracat Uzmanlık Eğitimi – SANAL OPERASYON ve OYUN TEORİSİ İLE İHRACAT