13 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Hizmet İhracatında Destek Başvuruları Nasıl Yapılır?

HİZMET İHRACATININ TANIMLANMASI, SINIFLANDIRILMASI VE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

Yeni karar ile Cumhurbaşkanlığı Hizmet ihracatı desteklerinin başvuru ve ödeme esaslarını düzenledi. Bu kapsam içinde sağlık turizmi destekleri nasıl başvurulacak tahsilat nasıl belirlenecek yeni karar ile tarif edilecek.

Hizmet İhracatında Destek Başvuruları Nasıl Yapılır?

Destek başvuruları kapsamında ibraz edilecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, ticaret müşavirliği veya ataşeliği onayına ya da incelemesine tabi belge ve faaliyetler, ön onay verilecek destek unsurları ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile düzenlenir.

Ödeme esasları

Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerini yetkilendirebilir.

Ödemeye ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınmak suretiyle Türk Lirası olarak ödenir. Söz konusu listede yer almayan ülke para birimleri için “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. Burada da yer almayan ülke para birimleri ise Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynaklarına göre çevrilir.

Bu Karar kapsamında yer alan destek limitleri her takvim yılı başında (ortalama TÜFE+ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Murat IŞIK
İhracatı Geliştirme Merkezi