11 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Hizmet İhracatı Destekleri Nelerdir?

Mal ihracatı gibi yurt dışına döviz karşılığı bir hizmetin satılmasına hizmet ihracatı denir. Ticaret Bakanlığı Destekleri kapsamında mal ihracatı hizmetlerinin yanında hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri de bulunmaktadır. Dünya ticaretinde hizmet ihracatının mal ihracatına göre daha az dalgalanma kaydettiği görülmektedir. Uluslararası ticarette rekabet edebilmek için devletin güçlü politikalarından olan hizmet ihracatı destekleri;

 • Sağlık turizmi, bilişim, dizi film, eğitim, yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, yayıncılık, ulaştırma, lojistik, perakende, konaklama, gastronomi sektörlerinde farklı destek unsurları ile desteklenmektedir.

Döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tıpkı mal ihracatındaki destekler gibi ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma aşamalarında desteklerden yararlanabilirler. Bunlar ;

 • İhracata Hazırlık/ Kurumsal Kapasite Kazandırılmasına Yönelik Destekler; HİSER, Pazara Giriş Belgeleri, Ürün/Hizmet/Marka Tescil Korunma, Danışmanlık, Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alımı Danışmanlığı
 • Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Destekleri; Reklam, Tanıtım, Pazarlama, Fuarlara Katılım, Yurtdışı Birim, Acente Komisyon, Ticaret ve Alım Heyeti
 • Markalaşmaya Yönelik Destekler; Marka/ Turqualıty
Hizmet Sektörlerine Sağlanan Devlet Destekleri
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretine Genel Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destekler;
 • Ürün/ Hizmet/ Marka Tescil-Korunma Desteği
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Yurtdışı Birim Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Acenta Komisyon Desteği
 • Tercümanlık Desteği
 • Hasta Yol Desteği
 • Yurtiçi Tanıtım Desteği
 • Yurt İçi Eğitim Desteği
 • Bilgisayar Oyunu- Mobil Uygulama Komisyon Desteği
 • Bilgisayar Oyunu- Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
 • Film Platosu- Stüdyosu Kullanım Gideri (Kira) Desteği
 • Film Reklam Desteği
 • Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
 • Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)
 • Yarışma- Etkinlik Desteği
 • Bireysel ve Milli Fuar Katılım Desteği
 • Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretine Sağlanan Markalaşma Destekleri Nelerdir ?
 • Ürün/Hizmet/Marka Tescil-Korunma Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Yurt dışı Birim Desteği
 • Rapor Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Yurt Dışı Birim Dekorasyon ve Kurulum Desteği
 • Yurt Dışı Satış Alanı Kira ve Kurulum Desteği
 • Franchising Desteği
 • İstihdam Desteği (Aşçı/Şef, Yazılımcı, Mühendis, Tercüman)
 • Gelişim Yol Haritası Çalışması Desteği

Hizmet İhracatı Destekleri detaylı bilgi için tıklayın.

Teknik Müşavirlik Destekleri Nelerdir?

Teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine faaliyet gösteren firmaların mal ve hizmet ihracatının artırılması amaç edinilmiştir. Ayrıca yurt dışı pazarlarda yer edinmelerini ve sektörlerin tanıtımına katkıda bulunulması destek kapsamındadır.

Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Destekler
 • Yurt Dışı Birim Kira Desteği
 • Yurt Dışı Birim İstihdam Desteği
 • Yurt Dışı Birim Danışmanlık Desteği
 • Reklam, Tanıtım, Pazarlama Desteği
 • Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği
 • Seminer & Konferans Katılım Desteği
 • Yurt Dışı Eğitim
 • Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği
 • Yazılım Desteği
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği
 • Pazar Araştırması Desteği
 • Yurt Dışı Proje Desteği
 • Fuar Organizasyon Desteği
 • Seminer ve Konferans Organizasyonu Desteği
 • Heyet Organizasyon Desteği

Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Hizmetleri Destekleri detaylı bilgi için tıklayın.

Hizmet İhracatçılarına Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi

Son üç takvim yılı itibarıyla hizmet ihracatı tutarının belirlenmesi ile bu tutarlar oranında firma yetkililerine firma sahibi, ortakları, çalışanlarına iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin destek sistemidir.

Kimler Başvurabilir ?

 • Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri,
 • Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri,
 • Eğitim Hizmetleri,
 • Sağlık Hizmetleri,
 • Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler,
 • Eğlence ve Kültür Hizmetleri,
 • Taşımacılık Hizmetleri,
 • Mali Hizmetler,
 • Diğer İş Hizmetleri sektörlerinde hizmet ihracatı gerçekleştiren şirketler yararlanabilir.
Hizmet İhracatı Desteklerini Hangi Sektörler Alabilir?

Aşağıda yer alan hizmet sektörlerinin özel ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen destek unsurlarını da bulunmaktadır.

 • Sektöre özgü pazarlama ve tutundurma destekleri;

Sağlık Turizmi Sektörü Destekleri Nelerdir?

Uluslararası hastaların ülkemizde tedavi görmeleri vasıtasıyla ülkemiz döviz gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri yaralanır.

 • Hasta Yol
 • Tercümanlık
 • Yurt İçi Tanıtım/Eğitim

Film Dizi Sektörü Yapımcıları İçin Destekler Nelerdir?

 • Yurt Dışı Pazarlama
 • Film Platosu/Stüdyosu Kullanım
 • Ürün/Marka/İmaj Yerleştirme

Bilişim Sektörü Destekleri Nelerdir?

Yazılım veya bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren işletmeler desteklenir.

 • Oyun Uygulama Geliştirme
 • Komisyon
 • Pazara Giriş

Eğitim Sektörü Destekleri Nelerdir?

 • Yurt İçi Tanıtım/Eğitim

ŞEYMA YILMAZ – Nazire KESKİN
Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0549 434 43 63