11 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

HİSER; Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği

Sağlık Turizmi HİSER Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği
Konu: 
Devlet Destekleri
Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi
Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı
Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği
Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr
Desteğin Adı: HİSER PROJE DESTEĞİ
Desteğin Amacı: Hizmet sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve bu kapsamda desteklenmesi hedeflenmiştir.

Desteğin Özeti: İşbirliği Kuruluşlarının hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak, ilgili sektörde faaliyet gösteren faydalanıcıları kümelenme mantığı ile bir araya getirerek; faydalanıcıların yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerin belirlenmesi(GZFT Analizi), ortak stratejilerin oluşturulması ve eylem planlarının hazırlanması amacıyla yürüttükleri projeleri ifade etmektedir. Destek kapsamında; ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, istihdam, yurt içi ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri desteklenmektedir.

Bu Desteği Kimler Alabilir: Uluslararası sağlık turizm yetki belgesi olan sağlık bakanlığı ruhsatlı kuruluşlar (hastane, klinik poliklinik), uluslararası hasta kabul etme yetki belgesine sahip aracı kuruluşlar. (Acenteler)  
Destek Üst Limiti: 550 bin ABD Doları /yıldır.
Detaylı bilgi için bizi arayın… 0(212) 236 00 24