27 Eylül 2021

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Hiper Rekabet Çağında Strateji, Sürdürebilir Üstünlük ve Karlılık

Rekabet, üstünlük sağlamak amacı ile rakiplere karşı yürütülen yarışma etkinliklerinin bütünü olarak ifade edilir. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, globalleşmenin artması, e-ticaret, e-ihracat ile birlikte rekabet kavramı da yeni şekil almış ve Hiper Rekabet olarak ifade edilmeye başlanmıştır.

Kavramın önemi çağdaş stratejik yönetimi yansıtmasından kaynaklanır. Bununla birlikte rekabetten Hiper Rekabete geçilen noktada bir çok firma ayak uyduramamaktadır. Hiper Rekabette bulunabilmek bir çok yetkinliği sağlamayı gerektirir ve fayda sağlar. Gelişmenin önünü açar ve firmanın dinamik yapıda kalmasına yardımcı olur. Yenilikçiliğe iter ve taklit edilmeyi güçleştirir. Bununla birlikte Hiper Rekabeti sağlayabilmek için temelde düşük maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanmanın sistematik şekilde uygulanması gerekir.

Sistemde sürdürebilirliği sağlamak ve ticaret hacmini yükseltebilmek için belli stratejilerin uygulanması gereklidir.

*Özgün tasarımla farklılaşma; üretilen mal veya hizmetin özgünleştirilip farklılaştırılarak tüketicinin dikkatinin çekilmesi, bu sayede ihracatta en çok karşılaşılan fiyat rekabetinin önüne geçilmiş olmaktadır.

*İhracat evlerinde kümelenme; belli sayıda şirketlerin güç birliği dayanışmasına gitmesidir. Ortak satın alma ve pazarlama konsorsiyumları kurularak küçük ve orta büyüklükteki işletmelere bir çok fayda sağlanabilmektedir.

*Sektörel e-Pazaryerleri oluşturma; yani Türkiye’nin ihracatta temel sorunlarından biri olan pazarlamanın internetin etkin ve verimli kullanılmasıyla bu sorunun en aza indirgenmesi olarak ifade edilebilir.

*Stratejik ortaklıklar kurma; ihracat yapan firmaların müşteri memnuniyetine odaklanarak ihracat yaptıkları ülkelerdeki firmalarla ortaklıklar kurarak satış sonrası hizmeti iyileştirmelerinin büyük fayda sağlayacağı öngörülmektedir.

Markalaşma; özgün ürünü güçlü pazarlama stratejileriyle pazara soktuktan sonra kalıcılığını sağlamak için marka kimliği oluşturmak gerekmektedir.

Firmaların temel yeteneklerini belirlemesi ve belirlenen temel yetenekleriyle temel yetenek perspektifi geliştirmedeki becerileri diğer firmalara karşı firmanın sürdürebilir rekabet üstünlüğünü arttırırken, müşteri ve tedarikçileriyle olan ilişkisini geliştirmesine yardımcı olur. İşletmenin rakipleri tarafından kolay taklit edilememesi, geniş bir kitleye hitap etmesi, karmaşık olması ve süreklilik göstermesi gibi temel yeteneklerin strateji belirlerken göz önünde bulundurulması gerekir. Temel yeteneklerin iyi kullanılması uzun vadede üstünlük ve karlılığı sağlamaktadır.

Murat IŞIK
İhracat Koçu

Konuşmaya Başla