12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Helal Dünya Pazarıyla Marketlerin Türkiye’deki üreticileri birleştirmesi

Tüketicilerin satın alma sürecini etkileyen ve karar vermelerinde etkili olan bazı faktörler vardır. Bunlardan bir tanesi de dini inançlardan kaynaklanan kültürel faktörlerdir.

Her kültürün uyması gereken kurallar vardır. Müslüman tüketicilerin, ürünleri satın alırken dini inançlarının etkisiyle helal gıda pazarı giderek önem taşımaktadır. Bundan dolayı; pazarlamada helal gıda giderek yerel, uluslararası ve dünya çapında önemi artmaktadır.

Bazı ürünleri tüketiciler dini inanışları yönünde satın alırken, bazılarını da inanışlarından dolayı tercih etmemektedir. Tüketicilerin dini inançlarına göre tercih ettikleri ürünlerde etkili bir unsur da helal gıda kavramıdır. Tüketim harcamalarını din ve inanç olgusu şekillendirdiğinden işletmeler için pazarlama stratejileri önemlidir. Helal gıda güvencesinin olduğu gıda satış yerlerine sahip olmak aranan ve tercih edilen bir durumdur.

Tüketicilerin helal gıda ile ihtiyaçlarının karşılanmasıyla gıda üreticileri bu durumu ekonomik bir fırsata çevirmektedir. Helal gıda satan marketlerde son yıllarda etnik mağazalar ve restoranlar büyükşehirlerde açılarak dünyanın farklı yerlerine yayılmaya başlanmıştır.

Helal Gıda Sertifikasıyla Üreticilerin Birleşmesi

Helal gıda sadece dini olgu olmanın yanı sıra, iş ve ticaret dünyasında, kalite güvencesiyle de hayat tarzı olarak da görülmektedir. Bundan dolayı helal marketlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu marketlerle işletmecilik yapılırken pazarlama noktasında birtakım sorunlar olabilmektedir. Rekabet ortamıyla birlikte işletmelerini büyütmek isteyenler doğru pazarlamayla iletişim yöntemlerini belirlemelidir. Helal gıda marketleriyle Türkiye’de %70 oranında yönetimsel anlamda sertifikalandırma programına bağlı olsa da iktisadi anlamda bağlı olmamaktadır. Bu yapılanmayla marketler bireysel hareket edemedikleri gibi topluluğun getireceği imkanlardan da yararlanamamaktadır.

Bu satış biçimiyle marketler tek başına rekabet etmekte ve pazar araştırmalarını yeterince geliştiremediği kadar faaliyetleri de yeterince gerçekleştirememektedir. Marketlerin üst yapı oluşturmak için firmalar bir arada hareket ederek marketleri zincire dönüştürmelidir. Burada kuruluşlar birlikte çalışarak, kanal bütünüyle büyüyen helal gıda pazarında uygun ürünü tanımak ve müşterilerin güvenilir alışveriş yapmalarını sağlayarak doğru seçim yapmalarına yardımcı olmalıdır. Helal gıda marketleriyle helal gıda ürünlerinde sertifikalandırma işlemlerinden helal lojistiğin maliyeti artırıcı unsurlarının neler olduğuna kadar fiyatların diğer market ürünleriyle kıyaslandığında neden fazlalaştığı konusunda gelecekte var olacak potansiyel müşterileri bilgilendirmeleri gerekmektedir

EMİNE GÜL TÜRK