21 Ocak 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Geriatri Ve Engelliler İçin Turizm

Geriatri Turizmi Nedir?
3. yaş turizmi olarak da adlandırılana geriatri turizmi, insanın aktif iş yaşamından ayrıldıktan sonraki ömür dilimini içeren bir kavramdır. Bir diğer ifadeyle yaşamının ikinci baharıdır. Geriatri turizminin tercih amacı daha çok gezi turları ve meşguliyet terapileridir. Dünya sağlık örgütüne göre yaşlılığın kronolojik olarak 65 yaş ve üzeri olduğu vurgulanmıştır. Özellikle Batı Avrupa ülkelerine bakıldığında, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı %25 in üzerinde olduğu görülmektedir. Bu sayede yaşam kalitesinin artması ve buna bağlı olarak insan ömrünün uzaması, paralel olarak yeni tedavi yöntemleri, yeni ihtiyaçlar ve yeni pazar yerlerinin araştırılmasına teşvik etmiştir.

Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkelere bakıldığında ilk 3 sırada Japonya, Monaco, Almanya olduğu görülmektedir. (1)
Genel olarak bireylerin turizme dahil olabilmesi para ve zaman şartının birlikte yer alabilmesiyle mümkündür. Yapılan araştırmalara göre yaşlıların büyük çoğunluğu bu şartları birlikte sağlayabilmektedir. Büyük bir kısmının emekli oluşu zaman ve para kavramını entegre etmektedir.

Modern toplumların en büyük ideallerinden biri olan “sağlıklı yaşlanma” kaliteli ve uzun yaşamın sağlanmasını hedeflemektedir. Bu da ileri yaşlarda dahi sağlığın korunmasına, devam ettirilmesine yönelik önlemler ve tedavileri araştırmak olacaktır. (2)

Yaşlılıkta sunulan hizmetleri 3 başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;
*Rehabilitasyon
-Reaktivasyon
Sosyal ve fiziksel aktivite azlığı içerisindeki yaşlıların, günlük yaşam için gerekli aktiviteleri tekrar kazanması adına yapılan cesaretlendirme ve yönlendirme çabalarını kapsamaktadır.

-Resosyalizasyon
Hastalık sırasında ve sonrasında aile, komşular, arkadaşlar ve diğer yaşlılarla azalmış ya da kaybolmuş ilişkilerin yeniden canlandırılmasını amaçlamaktadır.

-Reintegrasyon
Yaşlının günlük yaşamın akışı içerisinde yenilenen ve değişen topluma uyum göstermesini ve bu beceriyi kazanmasını amaçlamaktadır. (3)
*Fiziksel Aktiviteler
*Sosyal Hizmetler
Seyahat eden yaşlıların en büyük arzusu kendi ülkelerinde alışık olduğu rahat ve güvenli ortamı seyahat ettikleri ülkede de bulmaktır.


Engelliler için Turizm Nedir?

“Turizm özgürlükse, Her birey özgürse, Engelliler turizmin neresinde?” sözünden yola çıkacak olursak, engelli birey kavramını özürlülük, sakatlık veya engellilik hallerine sahip olan bireylerin sosyal dezavantajlarını ortadan kaldırarak seyahat etme ve eğlenme şansı tanımaktır.

Çağdaş toplum oluşturulmasında, engelli insanların, yaşamın tüm kesimlerine uyumlarının sağlanması çok önemli bir göstergedir. Bu insanlarında diğer insanlar gibi gezmeye, tatil yapmaya ve farklı yerler görmeye ihtiyaçları vardır.(4)
Engelliler için engelsiz turizm yapabilmek, özgür ve eşit imkanlar sunmak engelliler için turizmin en önemli noktasıdır.
Türkiye’deki tarihsel sürece bakıldığında dezavantajlı gruplara yönelik olarak her zaman olumlu bir tutum ve davranış sergilendiği tespit edilmektedir. Bu bağlamda geleneklerimiz ve halkın dayanışma duygusunun engellilere verilen hizmetlere dayanak oluşturduğu gözlenmektedir. (5)

Dünyada ortalama 600 milyon kişinin engelli olduğu tahmin edilmektedir. Bu da engelliler için turizmde büyük pazar oluşturmaktadır. Engelli turizmi kapsamında seyahat edecek olan bireylerin istihdam, seyahat, alışveriş, boş zaman uğraşları gibi alanlara da katılımı sağlanmaktadır.

Avrupa’da yılda 1 kez yurt dışı tatili yapan yaklaşık 15 milyon engelli ve engelli hale gelmiş ileri yaşlıların olduğu göz önünde bulundurulursa, bu turizmin gerek Türkiye Gerekse dünya açısından önemi bir kez daha anlaşılır olacaktır.

Nilay Aldemir

Kaynakça:
(1) Population Reference Bureau, 2012 World Population Data Sheet,
(2) Karasu, 2008:11,
(3) Gökkoca ve Baharlıetiler, http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/1999/sayi_3-4/baslik3.pdf. ,
(4) http://www.turkey-healthtourism.com/ENGELSIZ-TURIZM-ICIN-CALISIYORUZ_c__d_35.htm,
(5) (Sayın, 2012: 30). 2002

Konuşmaya Başla