Konu: Devlet Destekleri

Destek kategorisi: KOBİ Destekleri

Desteği veren kuruluş: KOSGEB

Destek başvuru adresi: www.edevlet.kosgeb.gov.tr

Danışmanlık şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr

Desteğin adı: GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı: Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir.

Açıklama: Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim giderlerine  bütçe imkanları dahilinde geri ödemesiz destek verilir.

Destek Oranı: Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu, Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli, Hukukçu Raporu Masrafı %75’tir. SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı %100’dür.

Destek Üst Limiti: Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli100.00 TL, Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 300.000 TL, Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli 80.000 TL, Hukukçu Raporu Masrafı 10.000 TL. SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 10.000 TL’dir.

Önemli Unsurlar: Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.

 Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24

Bu konuda eğitimimiz için http://igeme.com.truygulamali-devlet-destekleri-egitimi/

Bu konudaki kitabımıza ulaşmak için http://igeme.com.trwp-content/uploads/2019/04/adan-zye-devlet-destekleri.jpg

#devlet destekleri #teşvik #hibe #tim #ticaret #igeme #ihracatdestekleri #yatırımtesvik