12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Fuarlarda Başarılı Olmanın Anahtarı Nedir?

Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlar

FUARLAR bugünün konusu değildir. Bin yıllık bir akımın şekillenmiş profesyonelleşmiş hatta evrilmiş organizasyonlarıdır. Bu amaçla tarihi bir yazı ve arasında Fuarlara dair aradığınız her şeyi bulacaksınız. Arkadaşlar öğrenci kardeşlerimiz yazıyı kopyaladıktan sonra cümlelerimi düzeltiyor ve çok uğraşıyorsunuz. Diğer firma ve rakiplerimiz içinde bize düzeltilmiş halini gönderirseniz seviniriz. İçerik ile uğraşmaktan şekilsel ve Türkçe imlalarda çok hata yapıyoruz. 

 Sergi-i Umumî-i Osmanî

Ticaretin en eski usulü insan ve köle pazarlarından bugüne evrimleşerek gelen fuarlar, ihracatın ve ticaretin “Show Business” çalışmalarıdır. İnternet ve teknoloji devrimi B2B ve sanal fuarlara karşı kendini koruyarak evrimleşen bu organizasyonlar hala pazarlamanın ve reklamın en önemli araçlarıdır.

Dünyada fuarcılığın doğuşu ve gelişimi geçmişteki ticari ve sınaî değişimlerin ortaya çıkışı yüzyılları bulurken, bilgi teknolojilerinde yaşanan büyük gelişmeler nedeniyle günümüzde bu süre kısalmıştır. Öyle ki, yirmi yıl önceki üretim ve satış yöntemleri ile faaliyet gösteren bir işletmenin artık ayakta kalması dahi zorlaşmıştır. Ülkeler arasındaki ticari duvarların kalkması, son dönemde dünya ticaretinde büyük rekabet yaratmış ve ülkelerin birbiri ile olan alış veriş hacmi önemli ölçüde artmıştır. Ticaretin serbestleşmesi, ülkelerin önüne, dünyanın en uzak bölgelerine dahi mal ve hizmet ihraç ederek ekonomik büyüme sağlama gibi bir imkân sunmuştur. Fuarlar, serbest ticaretin dünyamıza kazandırdığı en önemli pazarlama ve tanıtım ortamlarından biridir. Fuarlar, 20’nci yüzyılın son çeyreğinde yaygın olarak kullanılmaya başlamış olmasına karşın, kökleri çok daha eskilere dayanır. Tüccarların bölge bölge dolaşıp, alışveriş merkezleri ve pazarlarda yerel üreticilerle yüzleşmeleri ve ürün satın almaları, Eski Mısır ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde gözlenmeye başlayan bir durum olmasına karşın “Fuar” sözcüğü ilk kez orta çağ döneminde kullanılmıştır. “Fuar” sözcüğü, Latince “Feria” kelimesinden gelir. Feria, genellikle manastır ya da kilise yakınlarında kurulan dini festivallere verilen isimdir. Benzer bir anlamı Almancada fuarların karşılığı olarak kullanılan “Messe” kelimesi de taşımaktadır. Latince ibadette kullanılan “Missa” kelimesinden türemiştir. Tarihte bilinen ilk fuar, Kral Dagobert tarafından Paris yakınlarındaki St. Denis banliyösünde 629 yılında kurulan “Foire de Saint Denis”dir.

Hasköy şu an Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan eski bir Osmanlı kazasıdır. Edirne’nin 1361 tarihindeki fethi sonrasında kurulan bir köy olduğu düşünülmektedir. Kazanın, Edirne ile Filibe arasındaki ana yol üzerinde üçüncü menzil olması hasebiyle gelişmesi kısa zamanda ivme kazanmıştır. Hasköy bir ova üzerinde bulunduğundan Uzuncaabad/Uzuncaova olarak da adlandırılmıştır. Burada Uzuncaabad isminin kazanın merkezini işaret ettiği anlaşılmaktadır. 1885 yılında Bulgaristan Prensliğinin Doğu Rumeli Vilayetini ilhak etmesi neticesinde, Hasköy’de prensliğin sınırları içerisinde yer almıştır. Hasköy coğrafi konum olarak Osmanlı menzil teşkilatı içerisinde orta kol olarak nitelenen İstanbul-Belgrad güzergâhındaki menzillerden birisidir. Bu güzergâh kadim Roma yolu olarak da bilinmektedir.https://www.igeme.com.tr/ihracatci-fuara-nasil-hazirlanir/embed/#?secret=2Uhx5rePgb

Söz konusu yolu Osmanlılar her zaman bakımlı tutarak, işlerliğini muhafaza etmişlerdir. Yukarıda bahsi geçtiği üzere Hasköy oldukça işlek bir alanda kurulması/bulunması burada bir panayırın mevcudiyeti açısından müsait şartları taşımaktaydı. 18’inci yüzyılın ikinci yarısı itibariyle de Balkanlar yavaş yavaş sanayi malları üretimine geçen Avrupa ticaretinin rekabet alanına sahne oluyordu. Bu rekabet Rumeli’ndeki panayırlarda gerçekleşiyordu. Yabancı devletler Osmanlı tebaasından olan zımmi ve Yahudi tüccarlardan oluşan temsilciler ve aracılar vasıtasıyla ürünlerini Balkan pazarına sokuyorlardı. Balkanlara getirilen mallar öncelikle Uzuncaabad-ı Hasköy, İslimye, Nevrokop ve Alasonya gibi panayırlara götürülüyor, buralardan da Osmanlı iç pazarına dağıtılıyordu.  19’uncu yüzyıl itibariyle ise Uzuncaabad-ı Hasköy panayırına katılım artmıştır. 1845 yılındaki panayırda 500.000 filorilik Avusturya, 500.000 filorilik Saksonya ve 200.000 filorilik İngiliz malları panayıra getirilmiştir. Osmanlının ilk fuarında Uzuncaabad panayırının 1769 yılındaki toplam geliri 152.262 akçedir.https://www.igeme.com.tr/fuar-destekleri-nelerdir/embed/#?secret=awzAgKwyBA

19’uncu yüzyılın ortalarında tüm dünyada sergiler ve fuarlar düzenlenmesi bir akım hâline gelmişti. Batıda sık sık örneklerine rastlanan sergiler bu tarihte Osmanlı İmparatorluğu’nda da ilgi görüyordu. 1851 ve 1862 yılında Londra’da; 1853’te New York’ta; 1855’te Paris’te düzenlenen uluslararası fuar ve sergiler dünya çapında büyük ilgi görmüştü. Abdülmecit’in padişahlığı döneminde, Osmanlı İmparatorluğu Londra ve Paris’teki fuarlara katılmış, ancak ulaşım masraflarını gerekçe göstererek New York Fuarı’na gitmemeyi tercih etmiştir. Abdülmecit’in ölümünden sonra Osmanlı tahtına geçen Abdülaziz de, kültürel etkinliklere olan özel ilgisi nedeniyle sergilerle ilgilenmeyi sürdürmüştür. Abdülaziz yönetiminde İstanbul’da iki uluslararası fuar yapılması öngörülmüştür. Bunlar içinden 1863 yılında, Abdülaziz’in hükümdarlığının 3’üncü yılında düzenlenen Sergi-i Umumî-i Osmanî başarıya ulaşırken; 1894’te yapılması düşünülen fuar, İstanbul’da büyük can ve mal kaybına neden olan bir deprem meydana geldiği için iptal edilmiştir.

1863 sergisi, dönemin Maarif Nazırı Mustafa Fazıl Paşa tarafından organize edilmiş ve o dönemde Atmeydanı olarak anılan Sultanahmet Meydanı’nda kurulan geçici binalarda yürütülmüştür. Sergi binası olarak 3,500 metrekare büyüklüğünde, dikdörtgen planlı, 3 anıtsal kapıya sahip özel ve geçici bir yapı inşa edilmiştir. Sergi binası kendi içinde 13 ana bölüme ayrılmıştır. Sergi binasının yapımı için Fransız mimar Marie Augustin Antoine Bourgeois görevlendirilmiş; yapının iç düzenleme işlerini Leon Parvillé yürütmüştür.

22 Aralık 1862 tarihinden başlayarak gazetelerde Sergi-i Umumî-i Osmanî Nizamnamesi yayınlanmış ve serginin tanıtımı yapılmıştır. Osmanlı coğrafyasındaki tüm idarecilere resmî yazılar gönderilerek serginin duyurusu ve daveti yapılmıştır.https://www.igeme.com.tr/yurtdisi-fuara-katilmak-faydalari-ve-is-plani/embed/#?secret=hulFdsd1Z7

Batıda düzenlenen fuarlar örnek alınarak düzenlenen sergi, benzerlerine oranla daha küçük bir etkinlikti. Büyük ölçüde Osmanlı İmparatorluğu’nun tarımsal ve sınaî sorunlarına çözümler bulmaya; bu sektörleri geliştirmeye yönelik bir programı vardı. Sergide Osmanlı ülkesinin değişik yörelerinden ve yurtdışından getirilen tarım ve sanayi ürünlerinin yanında çeşitli makinalardan oluşan toplam 10 bini aşkın örnek sergilendi.

Sergi 28 Şubat 1863 tarihinde büyük bir törenle açıldı. Törende Sultan Abdülaziz de hazır bulundu. Devletin en önemi bürokratları padişaha eşlik etti. Sergiye padişah Abdülaziz ile birlikte Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa, Hariciye Nazırı Ali Paşa, Serasker Fuad Paşa ve Mısır Hıdivi İsmail Paşa da katılmıştır. Abdülaziz ilk gün 4 saat boyunca sergiyi gezmiş ve ilgilendiği konularla ilgili stantlarda durarak yetkililerden bilgi almıştır. Abdülaziz’in daha sonraki günlerde de sergiyi ziyaret ederek ilgisini sürdürdüğü bilinmektedir.

Sergi salonu, kendi içinde 13 ana bölüme ayrılmıştı. Bu ana bölümler içinde tarım ürünleri, el sanatları, tekstil ürünleri, sanayi ürünleri, maden ürünleri, deri ürünler, mobilya, halılar, çalgılar vardı. Bir bölümde mimari çizimler, çizimler, kara kalem çalışmalar, haritalar, baskılar ve kitaplar sergileniyordu. Tüm bunlar içinde en büyük bölüm tarıma ayrılmıştı. Sergilenenler arasında en ilgi çeken ürün topluluğu, Osmanlı ülkesinin dört bir yanından getirilen 212 tür buğdaydı.

28 Şubat 1863-1 Ağustos 1863 tarihleri arasında, açık olduğu 5 ay boyunca sergiyi 150 bin kişi ziyaret etmiştir. Yalnızca yerel ziyaretçiler değil, Avrupa’dan da konuklar ağırlanmıştır. Serginin yapıldığı alana gelen ulaşım araçlarında yarı yarıya ücret indirimine gidilerek ziyaretler özendirilmiştir. Haftanın her günü açık olan sergiyi kadınların daha rahat gezebilmesi için çarşamba ve cumartesi günleri yalnızca kadınlara tahsis edilmişti. Sergide başarı gösteren yerli ve yabancı katılımcılara ödüller verilmiş, Asakir-i Şahane Muzikası konserler düzenlemiştir.

SORULARLA İHRACAT ve FUARLAR DANIŞMANLIĞI

1- İhracat yapmak zorunda mıyım?
Bu soruyu soruyorsanız devamını okumaya gerek yok zaten. İşinizin devamı ve sürekliliği ile karlılık için ihracat yapmalısınız.

2- İhracatı kendim yapabilir miyim?
Tabi ki yapabilirsiniz. Bu konuda yapacaklarınız konusunda gerekli bilgi ve yapılacakları internet sitemizde yada eğitimlerle, edine bilirsiniz.

3- İhracat için ne kadar zaman ayırmalıyım?
İhracattan ne bekliyorsunuz? Ne anlıyorsunuz? İhracat için siz ne kadar zaman ayıracaksınız? Soruya soruyla cevap vermek doğru değil. Biz size şu konuda karar vermenizi öneriyoruz. Saatiniz kaç para? Bunu ihracat için ayırdığınızda ne gibi yapmak zorunda olduğunuz süreçler de aksama olacak. Gün de kaç saatiniz boş.

10- İhracat için sizin yapacaklarınızı nasıl kontrol edeceğim?
Sizin için yapılanlar raporlanacak ve bir CRM programı ile size ait alanda yapacağımız çalışmaları takip edebileceksiniz. Ayrıca her türlü testi yapabilirsiniz. Sıfır güven ilkesi ile hareket etmenizi öneririz. Ayrıca aldığınız hizmet paketine uygun vizyon toplantıları, kahvaltılar, network toplantıları ile size özel toplantı ve sunumlar için bir araya geleceğiz.

9- Bizim için ihracatı yaparken hangi hizmetleri alacağım?
Seçeceğiniz hizmet paketinde söylenen ve yazılan işlemler sizin adınıza sizin için yapılacak. Söylediklerimizi yapacağız, yaptıklarımızın en iyisi yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.

8- Tüm bu söylediğiniz işlemleri siz yapabilir misiniz?
İGEME ya da Ekibimizi ayrıntılı araştırmanızı öneririz. ihracat uzmanlarımız, teşvik uzmanlarımız, saha satış uzmanlarımız, Rusça, Arapça, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca çağrı desteğimiz, 2 Milyonun üzerinde yurt dışı alıcı datası , yurt içinde yılda 30 kadar fuar katılımı, yurt dışında 40 fuara katılım, yılda 20 satış turu ve kurumlar arasında dayanışma ve ticari istihbarat uzmanlığı ile çalışıyoruz. Üniversite ve sanayi iş birliği aktivitelerimiz ve Brüksel, Casablanka ofislerimiz ile evet yaparız…

7- Tüm sorularımı sizden danışmanlık alalım diye mi bu şekilde cevaplıyorsunuz?
Siz şuan yaptığınız işte yukarıda saydığım şeyleri zaten yapıyorsunuz. Ayrıca bunların dışında üretim yapıyorsunuz. Bu süreçlerde sekreteriniz ya da ustanızın yaptığı işe bile hakim değil misiniz? Ürünlerinizin broşürü için reklamcı gibi çalışmıyor musunuz? Ya da web siteniz için her şeyi kontrol etmek ya da bu hizmetleri almıyor musunuz? Biz sadece bu işlerin İngilizce’sini, Almanca’sını, Arapça’sını oraya giderek, onları arayarak yapıyoruz. (biz sadece diye başlayan cümle işi önemsizleştirir, yerine; “Ürününüz için nokta atışı ile seçtiğimiz hedef pazar, dili, iş kültürü ve tüketim alışkanlıklarını araştırıyoruz. Bütün bu sürecin sonunda, yüz yüze görüşmelerle satış sürecinizi yerinde hızlandırıyoruz.)

6- İhracat için yapılan işlemleri nasıl yöneteceğim?
Tüm bu başlıkları, insan kaynakları seçimi sonrası biliyor olmak, personelin doğası gereği yaşatacağı durumlara hazır olmalı, ayrıca 365 gün ihracat iş planı tek tek başlıkları ile biliyor olmak gerekir.

5- İhracat için kimlere ihtiyacım var nasıl bir personel yapısı olması gerekiyor?
İhracat için çalıştıracağınız kişinin İngilizceyi (İngilizce bilmeden sadece Arapça ile ihracat yapanlar var) biliyor olması gerekir. Ayrıca seyahat sorunu olmamalı. İhracatta müşteri bulmak, ihracatta sipariş ve sözleşme, ihracatta ödeme biçimleri, ihracatta fuar ve organizasyon, ihracat için dijital pazarlama, ihracatta sosyal medya kullanımı, B2B, e-ihracat, lojistik ve gümrük konusunda bilgisi olması gerekir. Ayrıca belli ülkelere seyahat sorunu olmamalı. Schengen vizesi ve hali hazırda pasaportu olması gerekir.

4- Bir şirketin ihracat yapması için neler gerekir.
https://www.igeme.com.tr/ihracat-is-plani/ temel ihracat konusunda en dar anlatımı ile yapılması gerekenler bunlar. Bu iş planını öğrenip buna uygun bir çalışma planını ekte verdiğimiz 365 gün boyunca yapmanız gerekiyor.
İhracat, kurum kimliğinden, sözleşmeye kadar olan süreci Türkçesini ve Türkiye de satış için yaptığınız her şeyi bu sefer hedef ülke diline uygun şekilde yapma işidir. Bu süreci Edirne’nin dışında sürdürme işidir.

11- İhracatta yaptığınız çalışmalarda nasıl bir yol izleyeceğiz?
Biz sizin personeliniz gibi çalışacağız. Sizin adınıza sizin için iletişim kuracağız. Önce sizin elemanınız olmamız için işe almanız gerekir. Ona bir mail hesabı belirlemeniz, telefon hattı ve masa tahsis etmeniz gerekir. Bizde de süreç bu şekilde başlayacak sizin için yapacaklarımızı planlayıp iş planı yapıp ona uyacağız.

12- Bu fiyatlar pahalı değil mi?”
Fiyatlar en önemli konu gibi durur. Ancak aşağıda yapılan işleri tek tek fiyatlandırın ve bunları kaça yaptıracağınız kişilerle tek tek konuşun ve fiyat isteyin. Sonra tekrar konuşalım. Örneğin; Sizin için günde 50 yurt dışı telefon edecek Arapça konuşacak bir personelin maliyeti ne kadar dır? Maaş, telefon, internet, arayacağı data, konuşacağını öğretmek, sigorta, kaç paradır. Yada sizin için 10 gün yurt dışına seyahat edecek ve bunu başarı ile yapacak bir elemanın pasaport, vize, otel, uçak, vs vs masrafları ile maliyeti nedir?

13- Devlet Desteklerinden yararlana biliyor muyum?
Sizinle yapacağımız sözleşmelerle bize ödeyeceğiniz bedelin: Kosgeb den Danışmanlık desteğinden faydalanabilir bu şekilde 12.000 TL lik bölümünü alabilirsiniz. Eğitim desteklerinden 5.000 TL sini. Reklam desteklerinden 12.000 TL sini, Tasarım Desteklerinden 6,000 TL sini, Ekonomi Bakanlığı E-ticaret desteklerinden 8,000 TL sini, Pazar Araştırma Desteklerinde Seyahat Destekleri ile 36,000 TL sini geri ala bilirsiniz. Ayrıca ofis desteği ile de 12,000 TL sini geri alırsınız.

14- Bu konuda referans ya da yeterliliğinize nasıl inanayım?
İnanç karşılıklı bir sürecin sonucudur. Araştırmadan matematiksel sorgulama yapmadan kimseye inanmayın. Sayıların konuşmadığı hiçbir iddia manalı değildir. Karşınızda söylenen her şeyi kontrol etmenizi öneririz. Biz yada başkası önemli olan yapılacaklardır.

15- Çalışmaya başladıktan sonra size şimdiki gibi kolay ulaşacak mıyım?

16- Sizinle çalıştığım da ne zaman ihracat yapacağım?
İlk müşteri görüşmeleri 60 günde ilk satış kontratı 100. Günde hedeflenmektedir. Ancak fiyatınız, ürününüz, ürün sınıflandırmanız, aldığınız hizmet ve bizim sorumluluklarımız bunu erken yada geç olmasına sebep olacaktır.

17- 1 yıl bittiğinde devam etmezsem ne olacak? Nasıl devam edeceğiz?
Eğer devam etmiyorsak bu durumu belirtip şifre ve telefonları size teslim edip kapatacağız çalışmayı. Devam eden teşvik süresi için dosyaların tamamlanmasını sağlayacağız. Devam ediyorsak ödememizi alıp çalışmaya devam edeceğiz.

18- Ben İstanbul’da değilim bu süreci nasıl yöneteceğiz?
Biz dünyaya mal satmayı başaracağımızı söylüyoruz. Türkiye ’nin her yerin de firmalara hizmet verdik. Bu nedenle yeriniz önemli değil. Sadece hava alanı olması ulaşımın kolay olması toplantı ve süreç için önemli. buraya kadar okudu isen kazandın ara.

19- Ödemeyi nasıl yapacağım?
Belirtilen ödemenin %50 si nakit olarak yapılır. Kalan ödeme sürecin aksamaması ve sorumluluğumuzu yerine getirmek adına çek ödemeleri yada kredi kartına taksit olarak 6 ayı geçmeyecek şekilde tahsil edilir.