13 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

E-ihracat-Sanal Destekler Nelerdir

Sanal Destekler Nelerdir?

Firmaların gelişen teknoloji ve globalleşen dünyaya ayak uydurmaları gerekmektedir. Artık günümüzde sanal ortamda da ticaret gerçekleşebilmekte ve günden güne ticarette büyük pay sahibi olmaktadır. Şirketlerin bu duruma ayak uydurmaları ve e-ticaretlerini geliştirebilmeleri için devlet tarafından destek verilmektedir.

2573 Sayılı Pazar Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan üst seviyede yararlanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla devlet destekleri mevcuttur.

2573 Sayılı Karar- Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi desteklere ilişkin detaylı bilgiyi vermektedir.

Belirtilen karar ve uygulama esasları çerçevesinde 5 temel destek bulunmaktadır.

 • E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği
 • Sanal ticaret heyetleri desteği
 • Sanal fuarlara katılım desteği
 • Sanal fuar organizasyonları desteği
 • Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetleri desteği
E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

Şirketler;
Genelgede düzenlenen şartları taşımaları halinde ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler,
Destek Oranı:
%60 oranında
Destek Limiti: E-ticaret sitesi başına yıllık 9.590 TL’ye kadar desteklenir.

Şirketler destekten;

 • En fazla 3 e-ticaret sitesi için,
 • E-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl süresince yararlanabilir.
 • Şirketlerin ticari faaliyetleriyle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitelerinin olması zorunludur.
 • Site içi reklam ve reklam bandı ( banner) giderleri desteklenmez.
Sanal Ticaret Heyetleri Desteği

Bu destekten işi birliği kuruluşları faydalanmaktadır.

 • Heyetin tanıtımına yönelik görsel, yazılı, işitsel medya ve internet mecralarındaki reklam giderleri ve reklam kampanyalarına yönelik giderler desteklenmektedir.
 • Heyetin planlanması ve koordinasyonuna ilişkin giderler,
 • Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
 • Sanal ticaret heyeti faaliyetlerinin gerçekleştirildiği platforma ödenen ücretler,
 • Tercümanlık giderleri,

Destek Oranı: %50 oranında
Destek Limit: Faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenmektedir.

Önemli Noktalar:

 • 1 ay önce ön onay başvurusu yapılmalıdır.
 • En az 10 şirket katılım sağlamalıdır.
Sanal Fuarlara Katılım Desteği
 • Hedef Grup:
 • İşbirliği Kuruluşları
 • 2 ay önce ön onay başvurusu

Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası niteliğe sahip sanal fuarlara katılımı sağlamak üzere iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonuna ilişkin giderler;

Destek oranı: %50 oranında,
Destek Limiti: Faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Destek Kapsamındaki Giderler

 • Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
 • Sanal fuar katılımının planlanması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
 • Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
 • Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler.
Sanal Fuar Organizasyonları Desteği

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair giderler;

1 ay önce ön onay başvurusu
Destek Oranı:
%50 oranında
Destek Limiti: Faaliyet başına 100.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Destek Kapsamındaki Giderler

 • Sanal fuar organizasyonu tanıtımı kapsamındaki harcamaların en az %80’i yurt dışına yönelik olmak kaydıyla, internet, mobil ve benzeri dijital ortamları içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
 • Sanal fuar organizasyonunun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
 • Eşleştirme ve ikili görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler
 • Sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderler.
Sanal Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri Desteği
 • UR-GE projeleri kapsamında ihtiyaç analizi eğitim-danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca Bakanlık koordinasyonunda sana yurt dışı pazarlama faaliyetleri düzenlenebilir.
 • Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşunca UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek azami 10 adet sanal yurt dışı pazarlama faaliyetlerine ilişkin Genelde belirtilen giderler;

Destek Oranı: %75 oranında
Destek Limiti: Faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

*1 ay önce ön onay başvurusu yapılmalıdır.

Başvuru Sürecinde Dikkat edilmesi Gereken Noktalar

 • E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği başvuruları şirketler tarafından ve ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
 • Diğer destek başvuruları ise iş birliği kuruluşları tarafından ve faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Genel Birliklerine yapılmalıdır.
 • Eksik belge tamamlama süresi; E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği için azami 3 ay, diğer destekler için azami 2 ay olarak belirlenmiştir.
 • Başvurular; ibrazı zorunlu destek ve harcama belgelerinin, başvurucunun KEP adresinden Bakanlık / İhracatçı Genel Sekreterliği KEP adresine iletilmesi suretiyle gerçekleştirilmelidir.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Sanal Destekler Hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. 0549 434 43 63
ŞEYMA YILMAZ – Nazire KESKİN