12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Diş Çekimi Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu Örneği

Tedavi süreçlerinde karar verme yetisi sadece ve sadece müdahaleye maruz kalacak hastalara aittir. Bu sebeple tedavi onamları hastanede her türlü tanı ve tedavi için işlev yapılan hizmet veren tüm alanları içermektedir. Hasta ve çalışan güvenliğinin hukuki boyutunun yasal süreçler doğrultusunda gelişmesi için hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınması şarttır.

Örnek diş çekimi ve onam formunu buradan indirebilirsiniz..

Gaye Güllü