İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Nedir?

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

Dys (Destek Yönetim Sistemi) Nasıl Kayıt Olunur?

Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE (DYS) KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER;
 • DYS Kayıt Başvuru Dilekçesi
 • EK A (Sistem Kullanım Taahhütnamesi)
 • EK B1 (Yararlanıcı Bilgi Formu)*
 • MERSİS Numarasını Gösterir Belge Örneği
 • İmza Sirküleri
 • Ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâlet durumu var ise yararlanıcı (firma) adına temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletname
 • Kapasite Raporu (Varsa)
 • EK C (Kullanıcı Yetkilendirme Formu)
 • Yetkilendirmesi Talep Edilen Kullanıcının Kimlik Fotokopisi
 • Yetkilendirilmesi talep edilen kişi;
  • Firma bünyesinde çalışıyor ise çalıştığını gösterir son aya ait SGK belgesi sunulması gerekmektedir.(Firma/Kuruluş SGK Bildirgesi, kişiye ait SGK Hizmet Dökümü..vb.)
  • Firma bünyesinde çalışmıyor ise işbu belgenin (EK C) noterde onaylatılarak sunulması gerekmektedir. 
 • Tüm belgeler “DYS Kayıt Başvuru Dilekçesi” ekinde ibraz edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Yararlanıcıların ihracat işlemlerini gerçekleştirdiği üyesi olduğu İhracatçı Birliğine başvurmaları gerekmektedir. (Birden fazla Birliğe üyeliği olan firmaların ihracat işlemlerini ağırlıklı olarak gerçekleştirdikleri Birliğe başvurmaları gerekmektedir.)
 • Birliğimiz üyesi firmalarca tanımlanma başvuruları şirket KEP adresi üzerinden, her bir belge türü ayrı bir pdf dosyası olacak şekilde (Örn. Kapasite raporunun tüm sayfaları tek bir pdf dosyası içerisinde, imza sirkülerinin tüm sayfaları tek bir pdf içerisinde vb. olacak şekilde) immib@hs01.kep.tr adresine gönderilmelidir. (Pdf dosyaları üzerine e-imza atılması gerekmemektedir.)
 • Şahsen yapılacak başvurularda ise, belge asıllarıyla birlikte fotokopilerinin ve belgelerin taranması suretiyle elde edilecek pdf dosyalarının usb/cd vb. ile sunulması gerekmektedir.
 • Yetkilendirilecek kullanıcılara kısıtlı yetki (Başvuru oluşturma ve görüntüleme)  ya da tam yetki (Başvuru oluşturma, görüntüleme ve gönderme) tanımlanabilir.
 • Eksik bilgi/belge olması durumunda yetkilendirme işlemi yapılamamakta olup, tüm bilgi ve belgelerin eksikler giderilerek tekrar sunulması gerekmektedir.
 • 01/01/2020-01/01/2021 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular (Proje, heyet, yurtdışı birim, ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları vb.) DYS üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de yapılabilir.
 • DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesi mevzuata göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.
 • DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı firmaların DYS’de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS’de kayıtlı olmayan firmalar, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.
Konuşmaya Başla