İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Büyük Ölçekli Yatırımlar Nasıl Desteklenir?

Büyük ölçekli yatırımların desteklenmesinin amacı, işletmelerin; sermayelerini katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirerek uluslararası pazarda rekabet güçlerini arttırmak, büyük ölçekli yatırımların artmasını sağlamak ve işletmeleri kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlara özendirmektir. Bu sayede büyük ölçekli yatırımlar artacak ve zamanla ülke ekonomisi iyileşecek, istihdam artacak ve uluslararası pazarda ülkemizin sahip olduğu pay genişleyecektir.

Destek Kalemleri
a) 
KDV istisnası,
b) 
Gümrük vergisi muafiyeti,
c) 
Vergi indirimi,
d)
 Sigorta primi işveren hissesi desteği ,
e)
 Gelir vergisi stopaj desteği,
f) 
Sigorta primi (İşçi hissesi) desteği,
g) 
Yatırım yeri tahsisi.

Bu destek büyük ölçekli yatırımlara sürekli açık bir destek olmakla birlikte, büyük işletmeler işlerini geliştirmek, makine ekipman altyapılarını güçlendirmek, ihracata başlamak ya da var olan ihracatlarını arttırmak, istihdam yaratmak ve ülke ekonomisine fayda sağlamak gibi amaçlarla desteğe başvuru yapabilirler. Türkiye’nin teknoloji kapasitesini ve rekabetçiliğini arttırmak açısından, büyük ölçekli yatırım olarak değerlendirilecek 12 yatırım konusu belirlenmiştir. Bu yatırım konuları;

-Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (1000 Milyon TL)
-Kimyasal ürünlerin imalatı (200 Milyon TL)
-Limanlar, liman hizmetleri ve havaalanı yatırımları (200 Milyon TL)
-Demir yolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı (50 Milyon TL)
-Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri (50 Milyon TL)
-Elektronik Sanayi (50 Milyon TL)
-Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı (50 Milyon TL)
-İlaç Üretimi (50 Milyon TL)
-Hava ve uzay taşıtları ve/veya parçaları imalatı (50 Milyon TL)
-Makine (elektrikli makine ve tıbbi cihazlar dahil) imalatı (50 Milyon TL)
-Madencilik (Metal üretimi dahil) (50 Milyon TL)

 Başvuranlar, şartlarının uygun bulunması halinde birçok vergi istisnasından faydalanmaya hak kazanacaktır. Büyük ölçekli yatırım başvuru şartlarını öğrenmek için uzman danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Konuşmaya Başla