Konu: Devlet Destekleri

Destek kategorisi: KOBİ Destekleri

Desteği veren kuruluş: KOSGEB

Destek başvuru adresi: www.edevlet.kosgeb.gov.tr

Danışmanlık şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr

Desteğin adı: İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI BELGELENDİRME DESTEĞİ

Programın Amacı: Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün, hizmet ve süreçleri kapsamında yapacakları standardizasyon faaliyetlerine katkı sağlanmasıdır.

Açıklama: İşletmelerin; TSE, TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.

Destek Oranı: Destek oranı %60’ tır.

Destek Üst Limiti:30.000 TL

Destek Kalemleri: ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir

Önemli Unsurlar: TSE ve TÜRKPATENT’ ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

 Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24

Bu konuda eğitimimiz için http://igeme.com.truygulamali-devlet-destekleri-egitimi/

Bu konudaki kitabımıza ulaşmak için

#devlet destekleri #teşvik #hibe #tim #ticaret #igeme #ihracatdestekleri #yatırımtesvik