Konu: Devlet Destekleri

Destek kategorisi: KOBİ Destekleri

Desteği veren kuruluş: KOSGEB

Destek başvuru adresi: www.edevlet.kosgeb.gov.tr

Danışmanlık şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr

Desteğin adı: ARGE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

Programın Amacı: Bu programın amacı; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Açıklama: İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri kapsamında destek verilir.

Destek Oranı: Destek oranı %75’tir.            

Destek Üst Limiti: 100.000 (yüzbin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Destek Kalemleri: Proje Danışmanlık Desteği 25.000 TL, Eğitim Desteği 10.000 TL, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000 TL, Proje Tanıtım Desteği 5.000 TL, Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 TL, Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000 TL’dir.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24

Bu konuda eğitimimiz için http://igeme.com.truygulamali-devlet-destekleri-egitimi/

Bu konudaki kitabımıza ulaşmak için http://igeme.com.trwp-content/uploads/2019/04/adan-zye-devlet-destekleri.jpg

#devlet destekleri #teşvik #hibe #tim #ticaret #igeme #ihracatdestekleri #yatırımtesvik #kosgeb #arge #inovasyon