Konu: Devlet Destekleri

Destek kategorisi: KOBİ Destekleri

Desteği veren kuruluş: KOSGEB

Destek başvuru adresi: www.edevlet.kosgeb.gov.tr

Danışmanlık şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr

Desteğin adı: ARGE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI PERSONEL GİDERLERİ DESTEĞİ

Programın Amacı: Bu programın amacı; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Açıklama: Projede çalışan personel giderleri KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.

Destek Oranı: Destek oranı %75’tir.

Destek Üst Limiti: 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Destek Kalemleri: Üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına 1.500 TL, lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL ve doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL’dir.

Önemli Unsurlar: İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500 (bin beşyüz) TL olmak üzere, üst limitler dahilinde Personel Gideri Desteğinden yararlandırılır.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24

Bu konuda eğitimimiz için http://igeme.com.truygulamali-devlet-destekleri-egitimi/

Bu konudaki kitabımıza ulaşmak için http://igeme.com.trwp-content/uploads/2019/04/adan-zye-devlet-destekleri.jpg

#devlet destekleri #teşvik #hibe #tim #ticaret #igeme #ihracatdestekleri #yatırımtesvik