13 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

AR-GE Merkezleri Desteği

AR-GE Merkezi Nedir?
Araştırma Geliştirme Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, genelde yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 kişiyi tam zamanlı Ar-Ge personeli olarak istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Devlet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ar-Ge oluşumlarına firmaların katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yapmaları için destek vermektedir.

Ar- Ge faaliyeti sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlere denir.

Ar- Ge Merkezi Olabilmek için;

 • Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması
 • Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge veya tasarım projelerinin bulunması
 • Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
 • Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 • Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

AR- GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 • Teknolojik bilgi üretilmesini,
 • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,
 • Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,
 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
 • Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,
 • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etme

Maddeleri kapsamında Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir.

Desteklenecek Unsurlar

 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi desteği
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Damga vergisi istisnası
 • Gümrük vergisi istisnasıdır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Ar-Ge Merkezi kurabilmek ve desteklerden yararlanabilmek için bizi arayabilir veya WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.
0212 236 00 24 – 0549 434 43 63

Nazire KESKİN