13 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Amerika Birleşik Devletleri Pazar Özellikleri

Amerika’da ürün kalitesi her zaman fiyattan önce gelir. Yüksek kaliteye sahip ürünlerin alıcısının olduğu pazarda orta ve alt kalite gruplarındaki ürünler de pazarda önemli bir talep oluşturmaktadır. Ürüne ait özelliklerin tam olarak tanıtıldığı, pazar ihtiyacını tamamlayan ve pazarlama bütçelerine yüksek yatırımda bulunan, kısa sürede müşteriye cevap verebilen ve depolarında ürün stoklayan firmaların rekabette avantaj sağladığı gözlemlenmiştir.

Amerika pazarı, pek çok üretici ve tüketici örgütünden oluşan, özdenetimi yüksek, oldukça korumacı bir yapıya sahiptir. Belirgin bir pazar kesimlendirmesine ve kesimlere göre çeşitlenen yaygın satış ağına sahiptir. Son derece çetin rekabet koşulları bulunan, sürekli alternatifini oluşturulması nedeniyle yakından izlenmesi gereken bir pazar yapısı bulunmaktadır.


Amerika Birleşik Devletleri 330 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Ve devasa bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Ülkenin yıllık gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 21 trilyon dolardır. Kişi başı milli gelir ise eyaletten eyalete değişiklik gösterse de ortalama 60 bin dolar bandındadır. Bireyler yüksek tüketim alışkanlıkarına sahiptir. Ülke ekonomisi tüketim ve harcama üzerine kuruludur. Bu pazarda her bir ürünün mutlaka alıcısı vardır. En önemli kriter tüketicinin kalite standartlarını yakalamaktır.

AMERİKALILARA ÜRÜN SATARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Pazarda başarılı olmak için bir diğer önemli husus da Amerikan tüketicisinin zevk ve tercihlerinin değerlendirilmesi gibi konularda bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Bu insanlar nelerden hoşlanır, tüketimde hangi konularda hassastırlar, ürünü satın alırken kriterleri var mıdır, varsa bu kriterler nelerdir? Bu gibi pazar dinamiklerini çözümlemek pazara girişte ve kalıcı olmada firmalara katkı sağlar.

Firmaların pazara girerken en başta maliyetlerinin düşük tutulması, satış sözleşmesinde belirtilen hususlara titizlikle uyulması, doğru pazarlama stratejisi oluşturulması, dağıtım kanalları arasındaki bağlantının en iyi şekilde sağlanması önemlidir.

Ek olarak ülkenin bazı eyaletlerinde belirli dönemlerde ürün odaklı fuar ve kongreler düzenlenmektedir. Bu tür organizasyonların iyi şekilde takip edilmesi ve pazarda görünürlüğe sahip olmak için bu tür etkinliklere katılmak gerekir. Böyle organizasyonlarda stand açmak firmaya network oluşturmada ciddi katkı sağlar. Firmalar, fuar ve kongre gibi organizasyonlar ile iletişim ağlarını büyütebilirler.

İGEME AMERİKA PAZARINDA SİZLERİN YANINDA
Bu pazarda gerçekten yer almak istiyorsanız profesyonel bir destek almanız gerekmektedir. Çünkü çok ayaklı bir süreç gerektirdiğinden tüm süreci yönetmek kolay olmayacaktır.

Temsilcilik kurma, pazar araştırma raporu hazırlama, insan kaynakları oluşturma, mevzuata uygun olma, teşviklerden yararlanma ve muhasebe gibi konularda İGEME sizlerle olacaktır.

İGEME size dijital dönüşümü temel alarak profesyonel danışmanlık sağlama konusunda her zaman hazırdır.