İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi, devletin yatırımcı kimliği olan kişileri kendi edinimlerinden vazgeçmek suretiyle yatırıma özendirmek amacıyla verdiği bir destek belgesidir. Belgenin amacı; cari açığı azaltmak, üretim ve ihracatı arttırmak, istihdamı arttırmak, teknoloji dönüşümünü sağlamak, az gelişmiş bölgeleri yatırıma özendirmek gibi öncelikli kriterlere uygun yatırımların arttırılmasına sevk etmektir. Yapacağınız yatırımın devletin belirlediği bölgesel kıstaslara uygun olması durumunda siz de yatırım teşvik belgesinden yararlanabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Sistemi; Bölgesel teşvikler, öncelikli yatırım konuları, genel teşvikler ve stratejik yatırımlar olmak üzere farklı başlıklar altında değerlendirilir. Bu kapsamda;

 • Bölgesel yatırımlar, iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak,
 • Öncelikli yatırımlar, belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi,
 • Genel teşvikler, teşvik edilmeyen konular dışında kalan tüm yatırımları,
 • Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi

Şeklinde açıklanabilir.
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılan destek unsurlarını ana başlıklar halinde aşağıdaki şekilde sayabiliriz.

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta İşveren Payı Desteği
 • Faiz veya Kar Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Pirimi (İşçi Payı) Desteği
 • Destek unsurları, teşvik uygulamalarına göre farklılık gösterebilmektedir. Farklı teşvik uygulamaları için yararlanabileceğiniz destekleri diğer yazılarımızdan inceleyebilirsiniz.

Nazire Keskin
Teşvik Uzmanı

Konuşmaya Başla